Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Považské podolie » turistika » miesto

Miesto, Považské podolie

Miesto v Považské podolie

V Považské podolie sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Považské podolie:, 1 z 17

Sad Dukelských hrdinov, Kopánky, Klanečnica, DolnáKulichovská, Luhy pod stráňou, Malý Kolačín, Háj, Pod hájom, Nivky, Podjelšie, Zemianske Lieskové, Pod Strane, Dlhé štvrte, Sady Cyrila a Metoda, Nové Zlatovce, Dolná skalka, Nad hliníky, Pri kostole, Nad Zálužím, Predné nivy, Záchodničie, Vrchpotočie, Pod lánmi, Hájik, Pod Stráne, Mierové námestie, Vŕšok, V brehoch, Za richtárskym, Dolná Kopánka, Dlhé lánce, Prachár, Dolné lánce, Pod Stráňou, Juh, Šafranica, Pod Huštikom, Za lučkou, Prostredný jarok, Nad lopatou, Kopánky, Stráničky, Lažteky, Zápotočie, Na háji, Lánce, Sady kapitána Nálepku, Záhrady, Pažitie do Hája, Stotina, Mohar, Kolónia, Na Chrástky, Pribinove sady, Komenského sady, Do Hájnice, Na dráhach, Pažite, Dlžiny, Hony

Miesto, Považské podolie:, 2 z 17

Brezina, Humience, Potoky, Chmeliny, Pod židovským cintorínom, Horekončie, Pálenica, Nadrečie, Nad Hájikom, Dolné jutrá, Podhájčie, Za Diely, Matúšky-Galanovec, Predborie, Považské strojárne, Hrbotina, Riadky, Horná Kamenná, Pred hoštáky-Kráčiny, Naklo, Sihoť, Paľove boky, Rúbaná, Žinková, Predný bok, Rúbanica, Panské Kopánky, Úvoz pri Trstenci, Dolné mesto, Homolky, Dúbravy, Drohy, Baradina, Hájnicka, Pod Úhovčie, Záhumnie od Vŕškov, Dúbravy, Od rieky, Ponižej kríža, Kučovina, Stanoviny, Záhrady pri cintoríne, Dlhé Hony, Prostredné diely, Sedlište, Dolné Turnice, Nad tehelňou, Na mlyny, Bocanka, Horekončie, Na kopánkach, Záhumenie za záhradami, Vrch Kopanice, Rieky, Pod Ďurihájom, Kvášovec, Pod Trnovcom, Netričky, Haladejova Štepnica, Pred Kvášovcom

Miesto, Považské podolie:, 3 z 17

Záriečie, Blížne doliny, Na Stráži, Kvetná, Brezie, Pod Drieňovkou, Dedovec, Nivy, Dolina, Podvažie, Škrobina, Urbánková, Hliny, Ustudničie, Na vŕšku, Urešie, Úpotočie, V Roháčoch, Podhorie, Za kamennou cestou, Záhradky, Za Kalváriou, Kresačka, Prašnice, Uhložie, Horná Kresačka, Pod hájom, Lipoviny, Rybárikovo, Úvoz, Dužiny, Kľučina, Riedka, Kúsky, Pod záhradkou, Kapustniská, Pod dúbravou, Dolné Záhumnie, HÁMRY, Brezový háj, Kolonky, Kopánka, Pažite, v Potočkách, Pánske zeme, Záhumnie, Blatná, Záhumnie, Predlužie, Kopánky, Pusté, Pod Šípek, Kopce, Dolné kopanice, Pod Jarkami, Sedlište, Diel, Háj, Dráhy, Kvášov

Miesto, Považské podolie:, 4 z 17

Nad dubom, Horenice, Močiarnice, Na chodníku, Do lužok, Chrastie, Dlhé diely, Niva, Kopánky, Záhradky, Hlavy, Závoz, Zástranie, Konča humien, Dolová, U Hankov, Zamurie, Horné jutrá niže hradskej, Za humnami, Zácestie, Niže dediny, Na kopaniciach, Plevovci, Lúčky, Záhumnie, Dolné hlavy, Zbýšovy, Za Váhom, Medziplotie, Važina, Kubrica, Žľaby, Medzihorie, Bobovec, Pod Keblie, Keblov, Dieliky, Prietrž, Diely do Kolačinského, Lukavica, Kúty, Krtore, Za hostácie, Za mlynie, Sady, Potoky, Pobrežie, Lúky, Kopánky, Marček, Lazy, Hradnianka, Dolný Háj, Horekopčie, Potôčky, Od súhrady, Pod Juričkech lazmi, Zárieč - Keblov, Nadkostolie, Pod brehy

Miesto, Považské podolie:, 5 z 17

Dúbie, Lúky, Horné štrky, Za hôrkou, Hôrka, Kuvička, Horné nivy, Močiarna, Markov laz, Kocka, Záhorčie, Moškov laz, Kolónia, Pod Vinicou, Dolná pažiť, Za parkany, Jamy, Pod Náklom, Hôrka, Za majerom, Pred bránou, Námestie Gen. Jurecha, Podrúbane, Skala, Nivka, Hôrka, Za múrom, Predná Lazúra, Záhradisko, Vrtielky, Dolné Horevsie, Ďurkovice, Bielech záhumnie, Podžlabie, Lazy, Piechov, Dolné záhumnie, Hudkovské lúčky, Horný Vrch, Rudé, Záhumnie pod Lazmi, Zelnica, Pod úvozie, Pod Skotnou, Pod skalou, Za Kulhánkom, Lúky, Horné Horevsie, Chmelisko, Podkružie, Sedlište, Kanada, Hájiky, Za cigánom, Pod kostolom, Somoš, Na tehelni, Pri Tehelni, Vyšovec, Horný majer

Miesto, Považské podolie:, 6 z 17

Slatiny, Pod dielom, Sklady, Na rybníkoch, Dolné Podvŕbie, Štepnica, Kopané, Prúdy, Dolné Podháje, Pastovník, Predné hony, Dlhé diely, Ritviny, Salašek, Zárečie, Hrad Beckov, Nová Košeca, Nad Breh, Somorova hora, Dužiny, Štrbová, Na hájiku, Dlhé diely, Líščia dolina, Pod súvozie, Dúbrava, Dolný Koniec, Vrchovina, U medze, Na Kalužách, Kopec, Polík, Pri Borskom Hájnikovi, Niva do Dubnického, Chriby, Kobyliny, Konča predovsia, Zátoka pokoja, Horné močiare, Pod lúčky, Biskupická sihoť, Klince, Prejtianska dolina, Hájnice, Španie, Strelovka, Prúdik, Kozie nohy, Do potoka, Železná dolina, Kožovky, Turecko, Bažantica, Škranichová, Diely, Kopanice, Ostredok, Rieky, Pod Jarčie, Pod Tureckom

Miesto, Považské podolie:, 7 z 17

Srnianske, Kúty, Vinohrádok, Kamenec, Prostredné kopanice, Bogáňovská, Veľké kliny, Krivá, Prvý Komárovec, Belice, Za sadom, Žrebík, Mravcov vŕšok, Kruhy, Dráč, Pred Černachovou, Rovniny na Turecku, Gacová, Pod Kamencom, Sitník, Pažitky, Krivá hať, Horniakovská, Horné lúky, Breziny, Kosová, Černachová, Nad baňami, Zadné kopanice, Veľké Kozie, Záhumnie, Trhonky, Rozvadze, Dlhé Hradištia, Čierny vrch, Ladašovec, Krátke Hradištia, Jašterová, Zadné Kučie, Dlhé chrastie a Járky, Koštecké lazy, Havrania, Pod zámkom, Komíny, Nové kopanice, Bane, Prašivé, Kojná hora, Druhý Komárovec, Predné kopanice, Zahumnie, Fúkalová, Pod Čiernym vrchom, Podlipie, Dúbrava, Vŕšky, Predné Kučie, Krížna, Malé kliny, Úvesy a Kališča

Miesto, Považské podolie:, 8 z 17

Podoknie, Hrbatová, Biedová, Strihovské, Hlboče, Na Dolinách, Pasienok, Druhé pole, Pod kopcom, Pred Kamencom, Dolné pole od Melčického, Dlhé hony, Lagiň za Hájom, Pri hájove, Nadovsie, Priedolie a Stráne, Sihôtky, Za železnicou, Dolé lúky, Hore končie, Stok, Zábrež, Pod Miklovkou, Pod hradskou, Rokytie, Na Háji, Podlipie, Dolné záhumnie, Krásna dolina, Sýkorová hať, Kráčiny a Červenky, Huorkové, Tlstá hora, Nad stokom, Dolné pole od Bierovského, Galoty, Záborie, Predná sihoť, Nad hradskou, Kamenec a za Kamencom, Dobroňská záhrada, Vyšné záhumnie, Na kopcoch, Proti Stráňam, Kamienky, Nad hradskou, Zákružie, Nad Červencom, Háj, Dolné Lúčky, Pod Pahorkom, Dúbravy, Horné Seravy, Nadtepličie, Tretie pole, Veľká sihoť, Úvozy, Horekončie, Lazište, Dúbravy

Miesto, Považské podolie:, 9 z 17

Kobelia, V Krúze, Záhradište, Pod Vráblovkou nad Salašom, Chríby, Lúky, Kulhinec, Kopanice, Pod Lazišťom, Sihoť, Nižovce, Baškovec, Pasienky, Priečne, Kopanice, Lipie, Lúčky, Za štrekou, Malý Manín, Konské, Kopánky, Pod Pleškami, Horné lúčky, Lúčky, Dolinky, Predné hony, Nad lúčkami, Horné pole, Spálovice, Úvozy, Kaňová, Malé Lieskové, Dolný háj, Radvaň, Pažitie, Hriadky, Háje, Drahy, Zábrezie, Dúbravka, Dolné Seravy, Doliny, Sedlo a Kruh, Kopanice, Čmelničky, Hlboké, Rozdielik, Vražiny, Klince, Mladý háj, Nalúčie, Za Prevratom, Zálipie, Prielohy, Vavrincová, Kúty, Medzi jarčie, Chrástka, Stráň, Háj a Pliešky

Miesto, Považské podolie:, 10 z 17

Laz pod Hájom, Nad záhradami, Lazy, Dielnica, Hríbová, Nadhumenie, Dolné záhumnie, Betina dolinka, Hlboká, Zásičie, Závačšie, Záhumenica, Luhy, Včelíny, Smrekovec, Zábreh, Prielohy, Podkraviak, Predné lány, Pod Lazmi, Seravy, Skala Rohatá, Tŕpkové, Pod rybníkom, Medzijarčie, Za Zelenou vodou, Za Blažovou, Hrabie, Skotňa, Rúbanica, V hájoch, Súdna, Podhorčie, Žadovce, Sihote, Uľahle, Dlhý diel, Babušovské, Salaš, Pod vŕškom, Vysoká, Pod Chudým, Pod Ostrým vrchom, Šiková, Sihoť, Maližná dolina, Podborie, Horné záhumnie, Záhradky, Pod Stanoviny, Cesnátka, Kúty, Sina osada, Kopec Jasenica, Spanie nivy, Kalný laz, Horné lúky, Janová, Vrch Prevrat, Horné Dúbravy

Miesto, Považské podolie:, 11 z 17

Záhajčie, Lipie, Diely vyše kostola, Rúbanisko, Nad sadmi, Noviny, Do lazov, Horné lánce, Sihot, Horné záhumnie, Pod hradskou, Na lúčie, Pod Táračkou, Lány, Laz, Teplička, Dolinky pri Kráľovke, Pod Hoľazňami, Žlabiny, Okrúhle, Záhumnie, Háj, Dlhý diel, Pod krížom, Diely, Háj, Pod Manínom, Mokradza, Bukovina, Besne, Háje, Diaľne doliny, Horekončie, Noviny, Pažitie, Suché potoky, Hlavy, Horný háj, Okolo zámku, Uhrinok, Hriadky, Lazy, Hlodky, Zadné zahorčie, Na lánoch, Potoky, Prieseky, Konča hrádze, Blízke Závršie, Príhlavky, Boky, Prieloha, Horné jutrá, Urbanová, Pole, Kruhy, Dubníky, Prihlavky, Široká, Nad baňou

Miesto, Považské podolie:, 12 z 17

Pod Hájom, Háj, Záchrastie, Dielne lány, Kopanica, Sihoť, Nadávky, Závažie, Vrch, Uhlisko, Nad Drezákom, Lánček, Diel, Podhajčie, Pod kopanie, Podbrezie, Lúky, Zadné Kopanice, Hôrka, Stráne, Zadné Lazy, Čierne blato a Bočky, Borie, Prašnica, Zadné Málenie, Sigôtky, Prúdie, Za nádržou, Súvozy, Horné Dúbravy, Zadné zahumnie, Sihoť, Janova dolina, Močiare, Dolná lúka, Pri mlyne, Stránie, Vrch Diel, Pod Kalinou, Bočina, Prostredné lánce, Dúbrava, Hončeky, Filovec, Stráň, Trstnica, Hrbatá, Lúčky, Chrapkovské, Hájnická, Medzihorie, Kopánka, Lazy, Pod Strachovnicu, Pod Úvozom, Nad podprievalom, Osičie, Záhumnie, Horná Kopánka, Fialová štvrť

Miesto, Považské podolie:, 13 z 17

Vrchpotočie, Hvozdie, Toravská, Predné lúky, Hlavienky a Dlhé nivy, Vápenky, Predné lány, Pri strážnom domčeku, Nad kútiky, Prúd, Kozín, Prúdy, Dolina, Na kopanici, V húšťach, Miškech laz, Sedlište, Pred Bormi, Pažite, Medzi rieky, Háj, Pod dubím, Záchrastie, Doliny, Kašové, Luzok, Zajarčie, Lhota, V psej, Zábrezie, Stará Breza, Prostredné lány, Podstránie, Skaličky, Kravince, Zrebíky, Rudiny, Prúdik, Diel, Nad hore Končie, Na háje, Kuntovice, Sedlisk, Bielovské, Pieskova, Veľké lány, Šibeničné, Dlhé lúky, Chrástky, Predné hriadky, Dávidovo, Háj, Vrchoviny, Pod Skalicami, Zasyp, Pažite, Strzeniska, Zlomkový jarok, Medzi jarkami, Bystré

Miesto, Považské podolie:, 14 z 17

Močiare, Za bukovinou, Dolné Dúbravy, Za Nivkou, Kúty pri Moštenci, Pod Hradište, Na rúbaniskách, Za kanálom, Nad mlynom, Rola Sihot, Hôrka, Brezovice, Pasienok Sihot, Zadné hriadky, Pod jelšie, Medzi lazom, Chrenovisko, Ostrý vrch, Zelnice, Pažitné, Svitavy, Háj, Za lúčie, V Žľaboch, Záhumnie, Nadobrazie, Za kanálom, Lánce, Dlhé kusy, Dlhé, Košarisko, Ďuriakove, Na mestskom, Na briežku, Kopanie, Jelšie, Za hájom, Dráhy, Rúbanisko, Na Dlhej, Osnisko, Vrchovina, Nad lipou, Medzi cestami, Holá hora, Podlazie, Zadné Bukoviny, Dolné Jamy, Trstenec, Lastek, Na hrobli, Boky, Medziskalie, Horné dielnice, Blížne doliny, Chrasť, Kvášov, Važce, Prúdik, Jazero

Miesto, Považské podolie:, 15 z 17

Háje, Rovienky, Pod skladom, Široký diel, Stráničky, Nádavky, Rúbane, Stredné hriadky, Pod Skalkou, Nadhumnie, Prostredné nivy, Stráne, Holé vrchy, Uhlisko, Háj, Jarcová, Zábrehy, V doline, Horné diely, Chodničné, Hliník, Panská niva, Ploštiny, Nad obrazmi, Dlžiny, Skalka, Strmé váhy, Lieskovec, Kopanica, Pažite, Nadvažie, Dušianica, Záhony, Lojkové, Za Hôrčinou, Snožek, Páleniská, Zadné dielnice, Pod nádražim, Močiarnice, Blažková, Vrchy, Štepnice, Dolné podcestie, Do zasypu, Vyšovsie, Horné podcestie, Kanada, Fabušova, Podolok, Brezie, Nivky, Roháč, Gáliková, Na Baráku, Lán, Podcestie, Kopanice, Diely medzi kanálom a potokom, Nad kalváriou

Miesto, Považské podolie:, 16 z 17

Za Úvozom, Chotárne nivy, Chrastné, Bučina, Bočky, Háj, Predné dielnice, Závažce, Kopanica, Roháč, Nad Zápotočím, Chodníky, Ondrušovica, Závodie, Panovce, Breziny, Prievraty, Vršteky, Predné záhumnie, Lipová, Ivanka, Nad vŕškom, Hliny, Rázove, Prúdy, Medzi potoky, Za Váhom, Honičov, Pažite, Dolukončie, Stráne, Birošská, Chmelinec, Vrch doliny, Končaborie, Chalupiská, Vrchy, Lány, Nad Háj, Kalamenky, Hradište, Zádražie, Háj, Chotár, Boky, Diely od hradskej, Kopánka, Boky, Za štrekou, Hliniak, Nad potokmi, Pri obrázku, Prostredná, Kúty, Podskalie, Duľahel, Do Martinovca, Hôrky, Na záhradkách, Židovská záhrada

Miesto, Považské podolie:, 17 z 17

Hraboviny, Pod Osikovcom, Za Dielom, Volnovská, Šimarovec, Nivy, Dagová, Pod Chotárom, Ohrady, Pred Váhom, Náskladia, Lúčky, Zálazie, Rúbanica, Horný vŕšok, Dolný vŕšok, Medziskalie, Horné medzihorie, Pod Dielom, Vŕšky, Za Suchým, Pod vŕškom, Okľžeň, Rozsypanice, Uhlisko, Jama, Polieščie, Skala, Packovka, Za Rakovce, Kútik, Pod Kvolím, Pod Končitou, Nad cintorínom, Marková, Veľké Dráhy, Kalvičky, Na škarpe, Predsigotie, Ostrá

Podobné, Považské podolie:

3552x turistika, 2592x miesto, 262x strom, 154x orientačný bod, 136x turistické informácie, 100x poľovnícky posed, 62x prístrešok, altánok, 47x chranený strom, 40x studňa, 39x komín, 35x ohnisko, 33x miesto na piknik, 25x atrakcia, 16x orientačná mapa, 7x vodárenská veža, 3x väznica, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Považské podolie

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://povazske-podolie.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.