Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Považské podolie » turistika » miesto

Miesto, Považské podolie

Miesto v Považské podolie

V Považské podolie sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Považské podolie:, 1 z 17

Sad Dukelských hrdinov, Kopánky, Háj, Malý Kolačín, Luhy pod stráňou, DolnáKulichovská, Klanečnica, Pod Strane, Pálenica, Dlhé štvrte, Pod hájom, Podjelšie, Nivky, Sady Cyrila a Metoda, Zemianske Lieskové, Nové Zlatovce, Dolná skalka, Nad hliníky, Predné nivy, Pri kostole, Hájik, V brehoch, Pod Stráne, Mierové námestie, Zápotočie, Záchodničie, Prachár, Dolné lánce, Záhrady, Juh, Dlhé lánce, Pod Stráňou, Dolná Kopánka, Šafranica, Nad Zálužím, Pod Huštikom, Prostredný jarok, Kopánky, Za lučkou, Za richtárskym, Lažteky, Sady kapitána Nálepku, Na háji, Vrchpotočie, Nad lopatou, Vŕšok, Lánce, Pod lánmi, Stotina, Pažitie do Hája, Na Chrástky, Mohar, Kolónia, Do Hájnice, Rieky, Pribinove sady, Horekončie, Komenského sady, Hony, Dlžiny

Miesto, Považské podolie:, 2 z 17

Pažite, Na dráhach, Chmeliny, Humience, Brezina, Pod židovským cintorínom, Nad Hájikom, Nivy, Podhájčie, Dolné jutrá, Horekončie, Za Diely, HÁMRY, Matúšky-Galanovec, Hrbotina, Brezový háj, Riadky, Považské strojárne, Kvášov, Pred hoštáky-Kráčiny, Naklo, Prašnice, Za Kalváriou, Horná Kamenná, Rybárikovo, Dužiny, Paľove boky, Žinková, Sihoť, Rúbanica, Panské Kopánky, Homolky, Baradina, Urešie, Pod Úhovčie, Dúbravy, Drohy, Dolné mesto, Hájnicka, Kučovina, Stanoviny, Záhrady pri cintoríne, Prostredné diely, Dúbravy, Dlhé Hony, Dolné Turnice, Stráničky, Záhumenie za záhradami, Na mlyny, Vrch Kopanice, Kapustniská, Na kopánkach, Bocanka, Kolonky, Kúsky, Záhumnie, Nad tehelňou, Pod Trnovcom, Pod Ďurihájom, Kvášovec

Miesto, Považské podolie:, 3 z 17

Haladejova Štepnica, Netričky, Záriečie, Pred Kvášovcom, Kvetná, Blížne doliny, Pod Drieňovkou, Brezie, Potoky, Na Stráži, Dedovec, Škrobina, Dolina, Podvažie, Za kamennou cestou, V Roháčoch, Ustudničie, Záhradky, Predborie, Hliny, Záhumnie od Vŕškov, Podhorie, Nadrečie, Úpotočie, Na vŕšku, Urbánková, Lipoviny, Kresačka, Uhložie, Sedlište, Horná Kresačka, Ponižej kríža, Pod hájom, Úvoz, Riedka, Kľučina, Rúbaná, Predný bok, Úvoz pri Trstenci, Dolné Záhumnie, Od rieky, Blatná, Kopánka, Pusté, Pánske zeme, Kopánky, Pažite, Predlužie, v Potočkách, Dolné kopanice, Pod Šípek, Kopce, Sedlište, Pod Jarkami, Nad dubom, Dráhy, Diel, Háj, Na chodníku, Močiarnice

Miesto, Považské podolie:, 4 z 17

Horenice, Záhradky, Dlhé diely, Do lužok, Hlavy, Kopánky, Niva, Zástranie, Závoz, Horné jutrá niže hradskej, Konča humien, Zamurie, U Hankov, Dolová, Za humnami, Na kopaniciach, Niže dediny, Pod záhradkou, Zácestie, Pod dúbravou, Chrastie, Záhumnie, Plevovci, Dolné hlavy, Lúčky, Záhumnie, Zbýšovy, Važina, Za Váhom, Medziplotie, Pod Keblie, Žľaby, Kubrica, Medzihorie, Keblov, Bobovec, Za hostácie, Lukavica, Kúty, Za mlynie, Dieliky, Krtore, Diely do Kolačinského, Prietrž, Sady, Potoky, Pobrežie, Potôčky, Lazy, Od súhrady, Dolný Háj, Kopánky, Horekopčie, Hradnianka, Lúky, Marček, Dolná pažiť, Za hôrkou, Zárieč - Keblov, Dúbie

Miesto, Považské podolie:, 5 z 17

Záhorčie, Horné štrky, Horné nivy, Kolónia, Lúky, Kuvička, Pod Vinicou, Pod brehy, Kocka, Močiarna, Moškov laz, Markov laz, Nadkostolie, Hôrka, Pod Juričkech lazmi, Pod Náklom, Hôrka, Hôrka, Jamy, Za majerom, Dolné Horevsie, Nivka, Predná Lazúra, Podrúbane, Za múrom, Pred bránou, Záhradisko, Vrtielky, Skala, Námestie Gen. Jurecha, Za parkany, Rudé, Piechov, Lazy, Za Kulhánkom, Záhumnie pod Lazmi, Lúky, Hudkovské lúčky, Pod skalou, Horné Horevsie, Horný Vrch, Chmelisko, Bielech záhumnie, Pod úvozie, Zelnica, Dolné záhumnie, Podžlabie, Pod Skotnou, Ďurkovice, Podkružie, Sklady, Štepnica, Pri Tehelni, Somoš, Kanada, Vyšovec, Kopané, Pod kostolom, Slatiny, Pastovník

Miesto, Považské podolie:, 6 z 17

Prúdy, Dolné Podháje, Pod dielom, Na tehelni, Na rybníkoch, Za cigánom, Horný majer, Sedlište, Dolné Podvŕbie, Hájiky, Zárečie, Predné hony, Salašek, Ritviny, Dlhé diely, Nad Breh, Nová Košeca, Hrad Beckov, Dužiny, Štrbová, Somorova hora, Na hájiku, Líščia dolina, Dlhé diely, Pod súvozie, Dúbrava, Dolný Koniec, Vrchovina, U medze, Na Kalužách, Kopec, Polík, Pri Borskom Hájnikovi, Niva do Dubnického, Chriby, Kobyliny, Konča predovsia, Zátoka pokoja, Pod lúčky, Horné močiare, Klince, Biskupická sihoť, Prejtianska dolina, Kožovky, Železná dolina, Turecko, Španie, Bažantica, Do potoka, Prúdik, Hájnice, Kozie nohy, Strelovka, Rieky, Ostredok, Pod Jarčie, Škranichová, Diely, Kopanice, Pod Tureckom

Miesto, Považské podolie:, 7 z 17

Srnianske, Horniakovská, Gacová, Černachová, Bogáňovská, Breziny, Belice, Pažitky, Pod Kamencom, Žrebík, Mravcov vŕšok, Dráč, Za sadom, Kosová, Kruhy, Sitník, Pred Černachovou, Rovniny na Turecku, Veľké Kozie, Prostredné kopanice, Zadné kopanice, Kúty, Prvý Komárovec, Rozvadze, Krivá hať, Veľké kliny, Záhumnie, Krivá, Nad baňami, Horné lúky, Trhonky, Vinohrádok, Kamenec, Predné Kučie, Koštecké lazy, Podlipie, Krížna, Prašivé, Fúkalová, Krátke Hradištia, Zahumnie, Jašterová, Havrania, Vŕšky, Malé kliny, Dlhé chrastie a Járky, Čierny vrch, Dlhé Hradištia, Bane, Kojná hora, Zadné Kučie, Predné kopanice, Dúbrava, Komíny, Ladašovec, Pod zámkom, Pod Čiernym vrchom, Nové kopanice, Druhý Komárovec, Nadovsie

Miesto, Považské podolie:, 8 z 17

Nad stokom, Rokytie, Tlstá hora, Dolné záhumnie, Záborie, Kráčiny a Červenky, Pod hradskou, Predná sihoť, Biedová, Sýkorová hať, Podlipie, Hore končie, Druhé pole, Na kopcoch, Hrbatová, Stok, Pasienok, Nad hradskou, Vyšné záhumnie, Zábrež, Pri hájove, Podoknie, Pod Miklovkou, Na Dolinách, Krásna dolina, Hlboče, Strihovské, Huorkové, Sihôtky, Galoty, Dobroňská záhrada, Horekončie, Dolé lúky, Priedolie a Stráne, Lagiň za Hájom, Pred Kamencom, Kamenec a za Kamencom, Dlhé hony, Za železnicou, Na Háji, Pod kopcom, Dolné pole od Bierovského, Kamienky, Proti Stráňam, Dolné pole od Melčického, Úvesy a Kališča, Háje, Nad Červencom, Pažitie, Pod Lazišťom, Nad hradskou, Tretie pole, Dúbravka, Nadtepličie, Pod Pleškami, Kulhinec, Horné pole, Dolný háj, Horné Seravy, Lipie

Miesto, Považské podolie:, 9 z 17

Kaňová, Veľká sihoť, Malé Lieskové, Lazište, Predné hony, Pod Vráblovkou nad Salašom, Lúčky, Dolné Lúčky, Zákružie, Hriadky, Háj, Lúky, Pasienky, Konské, Kopánky, Lúčky, Horné lúčky, Záhradište, Malý Manín, Kopanice, Úvozy, Kobelia, Baškovec, V Krúze, Za štrekou, Úvozy, Dolné Seravy, Nižovce, Zábrezie, Dolinky, Drahy, Nad lúčkami, Kopanice, Radvaň, Pod Pahorkom, Dúbravy, Priečne, Chríby, Sihoť, Spálovice, Dúbravy, Do lazov, Hrabie, Zadné zahumnie, Luzok, Hájnická, Kozín, Prieloha, Prúdy, Rudiny, Sigôtky, Pod Chudým, Čmelničky, Trstnica, Pod dubím, Háj, Zadné Málenie, Dielne lány, Močiare, Zásičie

Miesto, Považské podolie:, 10 z 17

Pod krížom, Podhajčie, Pod Hradište, Sedlište, Bukovina, Na rúbaniskách, Podkraviak, Za Zelenou vodou, Diely, Mladý háj, Nalúčie, Pod Stanoviny, Vrchoviny, Medzihorie, Lánček, Pri mlyne, Pod hradskou, Za Blažovou, Hlboké, Stráň, Súdna, Pri strážnom domčeku, Nad hore Končie, Dlhý diel, Stránie, Zadné zahorčie, Diely vyše kostola, Pod kopanie, Príhlavky, Podstránie, Chrástky, Okolo zámku, Predné lány, Pod Úvozom, Lúky, Kopánka, Prielohy, Šiková, V hájoch, Smrekovec, Podhorčie, Prielohy, Háj a Pliešky, Hriadky, Za bukovinou, Pred Bormi, Pod Hoľazňami, Pažite, Kruhy, Kúty pri Moštenci, Vrch Diel, Háj, Vrch, Hlboká, Záhradky, Vražiny, Zábrezie, Dielnica, Janová, Stráne

Miesto, Považské podolie:, 11 z 17

Zadné Lazy, Na háje, Závačšie, Vrch Prevrat, Doliny, Lhota, Kopanice, Podborie, Zadné Kopanice, Pieskova, Doliny, Dávidovo, Medzi rieky, Diaľne doliny, Lazy, Pod vŕškom, Pod Lazmi, Zrebíky, Pod Strachovnicu, Diel, Zálipie, Pod Ostrým vrchom, Laz pod Hájom, Medzi jarkami, Sedlo a Kruh, Dolinky pri Kráľovke, Luhy, Dolina, Prúdik, Dolné Dúbravy, Borie, Teplička, Skaličky, Chrapkovské, Čierne blato a Bočky, Kúty, Stráň, Medzi jarčie, Uhrinok, Maližná dolina, Šibeničné, Vrchpotočie, Noviny, Kopanica, Blízke Závršie, Lazy, Nad záhradami, Pod Manínom, Nad baňou, Potoky, Lány, Rúbanica, Pod Táračkou, Nad Drezákom, Predné hriadky, Dolná lúka, Kravince, Stará Breza, Vysoká, Salaš

Miesto, Považské podolie:, 12 z 17

Cesnátka, Prostredné lánce, Horné záhumnie, Lúčky, Dlhé lúky, Prihlavky, Horné Dúbravy, Močiare, Vápenky, Hvozdie, Háj, Háj, Záchrastie, Diel, Sihote, Janova dolina, Suché potoky, Na lánoch, Zasyp, Bystré, Okrúhle, Horné lánce, Horné lúky, Široká, Sedlisk, Lazy, Toravská, Filovec, Horná Kopánka, Za Prevratom, Záchrastie, Háje, Háj, Žlabiny, Skotňa, Sihoť, Bielovské, Predné lány, Zlomkový jarok, Sihoť, Predné lúky, Medzijarčie, Kúty, Kopec Jasenica, Boky, Dlhý diel, Nad podprievalom, Horekončie, Chrástka, Prieseky, Pole, Seravy, Horné jutrá, Urbanová, Dúbrava, Pod Hájom, Klince, Horné Dúbravy, Horný háj, Uhlisko

Miesto, Považské podolie:, 13 z 17

Pažitie, Záhajčie, Zajarčie, Besne, Na lúčie, Pažite, Rúbanisko, Kašové, Vavrincová, Hríbová, Lipie, Babušovské, Dubníky, Sihoť, V psej, Záhumenica, Podbrezie, Bočina, Veľké lány, Včelíny, Žadovce, Súvozy, Nadhumenie, Hlodky, Nad kútiky, Osičie, Hlavienky a Dlhé nivy, Skala Rohatá, Záhumnie, Dolné záhumnie, Pod rybníkom, Nadávky, Prašnica, Kuntovice, Prúdie, Na kopanici, Prúd, Hrbatá, Uľahle, Hončeky, Hôrka, Konča hrádze, Za nádržou, Hlavy, Za Nivkou, Pod Kalinou, Miškech laz, Pod Skalicami, Fialová štvrť, Rozdielik, Tŕpkové, Spanie nivy, Závažie, Noviny, Laz, Betina dolinka, V húšťach, Horné záhumnie, Strzeniska, Zábreh

Miesto, Považské podolie:, 14 z 17

Záhumnie, Kalný laz, Prostredné lány, Sina osada, Horná vaniačka, Sihot, Mokradza, Nad sadmi, Páleniská, Nivky, Holé vrchy, Zábrehy, Pod nádražim, Nad Zápotočím, Jarcová, Blažková, Roháč, Stráne, Rola Sihot, Stráničky, Lánce, Dlhé, Uhlisko, Zadné dielnice, Predné záhumnie, Medzi lazom, Háj, Ivanka, Horné podcestie, Závodie, Pasienok Sihot, Závažce, Lipová, Kopanie, Bočky, Nadobrazie, Podlazie, Roháč, Chodničné, Vrchovina, Chrenovisko, Kopanice, Ďuriakove, Kopanica, Pod Skalkou, Nadhumnie, Chrastné, Horné dielnice, Skalka, Vršteky, Važce, Ondrušovica, Osnisko, Dlhé kusy, Háj, Nad vŕškom, Košarisko, Zadné Bukoviny, Ostrý vrch, Štepnice

Miesto, Považské podolie:, 15 z 17

Prievraty, Lojkové, Močiarnice, Dolné podcestie, Ploštiny, Panovce, Jazero, Prostredné nivy, Blížne doliny, Zadné hriadky, Chrasť, Háje, Gáliková, V Žľaboch, Strmé váhy, Pažitné, Na Dlhej, Diely medzi kanálom a potokom, Dráhy, Za kanálom, Boky, Hliník, Záhumnie, Svitavy, Kvášov, Široký diel, Nad kalváriou, Podcestie, Nádavky, Dlžiny, Chotárne nivy, Panská niva, Na briežku, Predné dielnice, Holá hora, Nad lipou, V doline, Stredné hriadky, Za lúčie, Za hájom, Záhony, Nad mlynom, Trstenec, Brezie, Lán, Breziny, Za kanálom, Lieskovec, Fabušova, Nadvažie, Pažite, Brezovice, Podolok, Zelnice, Vyšovsie, Rúbanisko, Kanada, Horné diely, Na hrobli, Bučina

Miesto, Považské podolie:, 16 z 17

Na mestskom, Snožek, Medzi cestami, Rúbane, Pod skladom, Háj, Hôrka, Lastek, Rovienky, Dušianica, Kopanica, Prúdik, Pod jelšie, Medziskalie, Na Baráku, Dolné Jamy, Za Úvozom, Do zasypu, Za Hôrčinou, Chodníky, Vrchy, Jelšie, Nad obrazmi, Prostredná, Hliny, Za Suchým, Nad potokmi, Chalupiská, Uhlisko, Horný vŕšok, Pred Váhom, Packovka, Ohrady, Stráne, Hraboviny, Birošská, Honičov, Pri obrázku, Kúsky, Zádražie, Háj, Hliniak, Dolný vŕšok, Dolukončie, Rázove, Diely od hradskej, Za štrekou, Dagová, Zálazie, Kúty, Za Váhom, Chmelinec, Medziskalie, Kalamenky, Pod Chotárom, Nad Háj, Kopánka, Hlavy, Boky, Podskalie

Miesto, Považské podolie:, 17 z 17

Medzi potoky, Skala, Pod Dielom, Za Dielom, Kopánka, Do Martinovca, Chotár, Rúbanica, Nivy, Vrchy, Boky, Horné medzihorie, Na záhradkách, Stránice, Polieščie, Lúčky, Hôrky, Prúdy, Okľžeň, Vrch doliny, Lány, Končaborie, Volnovská, Jama, Mestušovec, Rozsypanice, Šimarovec, Za Rašovom, Rybníčky, Čierna kopanica, Pod Okrúhlicou, Ostrá, Kúty, Marková, Dolné medzihorie, Priepadliská, Pilcové obory, Šinková, Pleš, Vrch háj

Podobné, Považské podolie:

3553x turistika, 2593x miesto, 262x strom, 154x orientačný bod, 136x turistické informácie, 100x poľovnícky posed, 62x prístrešok, altánok, 47x chranený strom, 40x studňa, 39x komín, 35x ohnisko, 33x miesto na piknik, 25x atrakcia, 16x orientačná mapa, 7x vodárenská veža, 3x väznica, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Považské podolie

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://povazske-podolie.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.