Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Považské podolie » turistika » miesto

Miesto, Považské podolie

Miesto v Považské podolie

V Považské podolie sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Považské podolie:, 1 z 17

Sad Dukelských hrdinov, Kopánky, Malý Kolačín, Háj, Zemianske Lieskové, Luhy pod stráňou, Klanečnica, Pod Strane, Nivky, Dlhé štvrte, Podjelšie, Pod hájom, Sady Cyrila a Metoda, DolnáKulichovská, Nové Zlatovce, Pred hoštáky-Kráčiny, Dolná skalka, Pri kostole, Predné nivy, Hájik, Pod Stráne, Homolky, Záchodničie, Mierové námestie, Vŕšok, Záhrady, Prachár, Juh, Pod Stráňou, Dolná Kopánka, Šafranica, Nad lopatou, Nad Zálužím, Pod Huštikom, Za lučkou, Prostredný jarok, Lažteky, Sady kapitána Nálepku, Kopánky, Vrchpotočie, Na háji, Stráničky, Stotina, Pažitie do Hája, Pribinove sady, Komenského sady, Na Chrástky, Do Hájnice, Kolónia, Mohar, Bocanka, Na dráhach, Pažite, Pod Drieňovkou, Pod židovským cintorínom, Brezina, Humience, Brezie, Chmeliny, Nivy

Miesto, Považské podolie:, 2 z 17

Pálenica, Nad Hájikom, Horekončie, Lipoviny, Dolné jutrá, Nadrečie, Chalupovská, Nad hliníky, Paľove boky, Žinková, Sihoť, Dúbravy, Baradina, Za kamennou cestou, Panské Kopánky, Podhorie, Drohy, Pod Úhovčie, Záhumnie od Vŕškov, Dolné mesto, Rúbanica, Hájnicka, Dolné Turnice, Stanoviny, Kučovina, Prostredné diely, Dlhé Hony, Na kopánkach, Na mlyny, Nad tehelňou, Rieky, Kúsky, Záhumenie za záhradami, Vrch Kopanice, Pod Trnovcom, Dlžiny, Kvášovec, Pred Kvášovcom, Pod Ďurihájom, Netričky, Hony, Blížne doliny, Na Stráži, Potoky, Kvetná, Na vŕšku, V Roháčoch, Ustudničie, Záhradky, Urešie, Horekončie, Urbánková, Sedlište, Pod hájom, Horná Kresačka, Uhložie, Ponižej kríža, Horenice, Záhrady pri cintoríne, Kresačka

Miesto, Považské podolie:, 3 z 17

Prašnice, Dúbravy, Riadky, Pod záhradkou, Predný bok, Kapustniská, Od rieky, HÁMRY, Brezový háj, Dolné Záhumnie, Kopánka, Pánske zeme, Kolonky, Pusté, Pažite, Predlužie, v Potočkách, Záhumnie, Kopánky, Blatná, Sedlište, Pod Jarkami, Dolné kopanice, Kopce, Pod Šípek, Diel, Háj, Dráhy, Nad dubom, Na chodníku, Močiarnice, Kopánky, Záriečie, Chrastie, Do lužok, Dlhé diely, Zástranie, Závoz, Dolová, Zamurie, Pod dúbravou, U Hankov, Konča humien, Horné jutrá niže hradskej, Na kopaniciach, Za humnami, Niže dediny, Plevovci, Dolné hlavy, Lúčky, Záhumnie, Záhumnie, Medziplotie, Zbýšovy, Važina, Za Váhom, Bobovec, Pod Keblie, Žľaby, Keblov

Miesto, Považské podolie:, 4 z 17

Kubrica, Medzihorie, Za hostácie, Za mlynie, Dieliky, Diely do Kolačinského, Kúty, Krtore, Lukavica, Prietrž, Sady, Potoky, Pobrežie, Marček, Hradnianka, Potôčky, Od súhrady, Lazy, Dolný Háj, Markov laz, Kocka, Dolná pažiť, Pod brehy, Nadkostolie, Zárieč - Keblov, Horné štrky, Pod Vinicou, Dúbie, Moškov laz, Pod Náklom, Vrtielky, Hôrka, Za múrom, Za parkany, Skala, Pred bránou, Záhradisko, Predná Lazúra, Námestie Gen. Jurecha, Nivka, Za majerom, Hôrka, Záhumnie pod Lazmi, Dolné záhumnie, Piechov, Zelnica, Rudé, Za Kulhánkom, Dolné Podháje, Slatiny, Horný majer, Vyšovec, Pri Tehelni, Pod kostolom, Kopané, Na rybníkoch, Prúdy, Kanada, Štepnica, Sedlište

Miesto, Považské podolie:, 5 z 17

Za cigánom, Somoš, Na tehelni, Dolné Podvŕbie, Sklady, Zárečie, Ritviny, Dlhé diely, Hrad Beckov, Nad Breh, Nová Košeca, Dužiny, Somorova hora, Štrbová, Na hájiku, Líščia dolina, Dlhé diely, Horná Kamenná, Pod súvozie, Dúbrava, Dolný Koniec, U medze, Vrchovina, Na Kalužách, Kopec, Polík, Pri Borskom Hájnikovi, Niva do Dubnického, Chriby, Konča predovsia, Kobyliny, Pod lúčky, Horné močiare, Zátoka pokoja, Klince, Biskupická sihoť, Prejtianska dolina, Železná dolina, Španie, Kožovky, Kozie nohy, Hájnice, Prúdik, Bažantica, Strelovka, Turecko, Do potoka, Diely, Rieky, Ostredok, Pod Jarčie, Srnianske, Pod Tureckom, Škranichová, Kopanice, Pod Kamencom, Mravcov vŕšok, Sitník, Veľké kliny, Kruhy

Miesto, Považské podolie:, 6 z 17

Kosová, Pred Černachovou, Žrebík, Belice, Rozvadze, Rovniny na Turecku, Vinohrádok, Krivá hať, Za sadom, Kúty, Breziny, Kamenec, Dráč, Trhonky, Krivá, Pažitky, Nad baňami, Bogáňovská, Záhumnie, Zadné kopanice, Gacová, Veľké Kozie, Horné lúky, Černachová, Horniakovská, Prvý Komárovec, Prostredné kopanice, Jašterová, Nové kopanice, Druhý Komárovec, Koštecké lazy, Predné Kučie, Dlhé chrastie a Járky, Dúbrava, Čierny vrch, Prašivé, Havrania, Pod Čiernym vrchom, Zahumnie, Krížna, Komíny, Podlipie, Malé kliny, Dlhé Hradištia, Krátke Hradištia, Pod zámkom, Bane, Predné kopanice, Fúkalová, Zadné Kučie, Ladašovec, Kojná hora, Vŕšky, Lagiň za Hájom, Pod Miklovkou, Za železnicou, Dolné pole od Bierovského, Strihovské, Pred Kamencom, Hore končie

Miesto, Považské podolie:, 7 z 17

Pasienok, Podlipie, Vyšné záhumnie, Na Dolinách, Nad stokom, Sýkorová hať, Kamenec a za Kamencom, Pri hájove, Huorkové, Sihôtky, Rokytie, Kráčiny a Červenky, Dolné záhumnie, Nadovsie, Na Háji, Galoty, Na kopcoch, Biedová, Krásna dolina, Dobroňská záhrada, Predná sihoť, Dlhé hony, Pod kopcom, Úvesy a Kališča, Hlboče, Stok, Zábrež, Kamienky, Proti Stráňam, Dolé lúky, Druhé pole, Priedolie a Stráne, Tlstá hora, Pod hradskou, Nad hradskou, Hrbatová, Záborie, Dolné pole od Melčického, Podoknie, Horekončie, Malé Lieskové, Horné pole, Podvažie, Chríby, Úvozy, Veľká sihoť, Za štrekou, Dúbravy, Priečne, Baškovec, Nad Červencom, Nadtepličie, Záhradište, Kopanice, Horné lúčky, Kulhinec, Tretie pole, Pod Lazišťom, Dolinky, Lazište

Miesto, Považské podolie:, 8 z 17

Dolné Seravy, Lúky, Nižovce, Dúbravka, Horné Seravy, Kobelia, Dolina, Konské, Kaňová, Spálovice, Háje, Radvaň, Lúčky, Zákružie, Drahy, Sihoť, Dolné Lúčky, Škrobina, Pasienky, Dedovec, Pod Pahorkom, Pod Pleškami, Haladejova Štepnica, Lúčky, Malý Manín, Dolný háj, Nad hradskou, Hriadky, Lipie, Pažitie, Nad lúčkami, Dúbravy, Zábrezie, Predné hony, Úvozy, Pod Vráblovkou nad Salašom, Kopánky, V Krúze, Kopanice, Háj, Stráň, Teplička, Dolné Dúbravy, Skala Rohatá, Podstránie, Nad Drezákom, Za Blažovou, Dubníky, Stráň, Prúdy, Kopánka, Sihote, Prúdie, Prihlavky, Kašové, V húšťach, Nadávky, Pod Chudým, Noviny, Dlhý diel

Miesto, Považské podolie:, 9 z 17

Tŕpkové, Záchrastie, Pod rybníkom, Prašnica, Kuntovice, Háj a Pliešky, Boky, Kúty, Zasyp, Pod Skalicami, Horné záhumnie, Príhlavky, Lúčky, Pod hradskou, Hliny, Lánček, Podbrezie, Betina dolinka, Vrch Prevrat, Pod vŕškom, Kozín, Šibeničné, Besne, Lány, Maližná dolina, Pieskova, Luhy, Súdna, Okolo zámku, Dávidovo, Pod Manínom, V psej, Záchrastie, Hríbová, Pod lánmi, Sihot, Žadovce, Bystré, Bočina, Sedlište, Pred Bormi, Záhumnie, Lazy, Močiare, Zlomkový jarok, Pod Strachovnicu, Pod Hoľazňami, Kúty pri Moštenci, Bukovina, Háj, Pole, Pod Úvozom, Pod krížom, Sihoť, Sihoť, Miškech laz, Noviny, Žlabiny, Háj, Dielne lány

Miesto, Považské podolie:, 10 z 17

Na rúbaniskách, Pod Táračkou, Predné lány, Horná Kopánka, Prielohy, Hrabie, Zadné zahumnie, Hriadky, Dlhé lúky, Suché potoky, Zadné Málenie, Lazy, Stránie, Klince, Včelíny, Nalúčie, Na lúčie, Sihoť, Skaličky, Kruhy, Háj, Súvozy, Spanie nivy, Blízke Závršie, Kopanica, Toravská, Do lazov, Borie, Nad kútiky, Horné jutrá, Rudiny, Luzok, Záhumnie, Závačšie, Pri strážnom domčeku, Zadné Kopanice, Dolina, Dúbrava, Vrch Diel, Pažite, Úpotočie, Hlboké, Vrchpotočie, Dlhý diel, Hájnická, Podhorčie, Stará Breza, Zadné zahorčie, Zálipie, Hôrka, Prieloha, Závažie, Pod kopanie, Okrúhle, Salaš, Vrchoviny, Dolná lúka, V brehoch, Pod Ostrým vrchom, Cesnátka

Miesto, Považské podolie:, 11 z 17

Podborie, Záhajčie, Pod Hájom, Konča hrádze, Nad hore Končie, Janova dolina, Mokradza, Za Prevratom, Dolné lánce, Záhumenica, Vavrincová, Kopec Jasenica, Potoky, Pri mlyne, Medzi jarčie, Diel, Predné hriadky, Pažitie, Hlavienky a Dlhé nivy, Diaľne doliny, Prostredné lány, Osičie, Babušovské, Pod Hradište, Kravince, Prúdik, Háje, Sedlo a Kruh, Zábrezie, Predné lány, Sina osada, Dlhé lánce, Šiková, Kľučina, Urbanová, Janová, Háj, Predné lúky, Veľké lány, Prostredné lánce, Chrástky, Na háje, Prielohy, Horekončie, Uhrinok, Kuvička, Medzi rieky, Kúty, Medzihorie, Pod Stanoviny, Laz, Diel, Lhota, Horné záhumnie, Hrbatá, Lúky, Pažite, Nad sadmi, Diely vyše kostola, Dolinky pri Kráľovke

Miesto, Považské podolie:, 12 z 17

Seravy, Hončeky, Za Zelenou vodou, Dolné záhumnie, Za Diely, Mladý háj, Smrekovec, Hvozdie, Kopanice, Rozdielik, Podkraviak, Nad baňou, Sedlisk, Hlboká, Čmelničky, Čierne blato a Bočky, Rúbanica, Skotňa, Na lánoch, Zápotočie, Bielovské, Za bukovinou, Nad záhradami, Za Nivkou, Uľahle, Fialová štvrť, Doliny, Podhajčie, Trstnica, Na kopanici, Uhlisko, Za richtárskym, Filovec, Vražiny, Rúbanisko, Kvášov, Doliny, Diely, Sigôtky, Zásičie, Pod Lazmi, Lazy, Háj, Zadné Lazy, Pod Kalinou, Dielnica, Nad podprievalom, Zábreh, Nadhumenie, Zajarčie, V hájoch, Strzeniska, Hlavy, Pod dubím, Podhájčie, Stráne, Horné Dúbravy, Hlodky, Medzi jarkami, Prúd

Miesto, Považské podolie:, 13 z 17

Za nádržou, Lipie, Vysoká, Horný háj, Horné lúky, Vápenky, Laz pod Hájom, Močiare, Horné lánce, Široká, Chrapkovské, Prieseky, Kalný laz, Medzijarčie, Horné Dúbravy, Záhradky, Chrástka, Vrch, Zrebíky, Lánce, Lieskovec, Prostredné nivy, Skalka, Lánce, Gáliková, Pasienok Sihot, Nad vŕškom, Vyšovsie, Diely medzi kanálom a potokom, Podcestie, Dušianica, V Žľaboch, Predné záhumnie, Jazero, Rola Sihot, Nad obrazmi, Važce, Brezie, Lipová, Ďuriakove, Nad mlynom, Na briežku, Háj, Za kanálom, Ivanka, Jelšie, Vršteky, Na mestskom, Naklo, Nadhumnie, Páleniská, Medziskalie, Holé vrchy, Háje, Lastek, Pažite, Na Baráku, Bučina, Chrastné, Lán

Miesto, Považské podolie:, 14 z 17

Nad kalváriou, Do zasypu, Za Úvozom, Holá hora, Chrasť, Za Hôrčinou, Štepnice, Dolné Jamy, Vrchovina, Pod jelšie, Blažková, Horné diely, Zadné Bukoviny, Strmé váhy, Pod skladom, Panovce, Kopanie, Lojkové, Hôrka, Dráhy, Chrenovisko, Záhony, Nádavky, Za hájom, Vrchy, Zadné hriadky, Osnisko, Za lúčie, Háj, Kopanica, Zadné dielnice, Nad Zápotočím, Kvášov, Prúdik, Háj, Močiarnice, Kopanica, Prievraty, Hliník, Stredné hriadky, Stráničky, Pažitné, Za kanálom, Zábrehy, Podlazie, Nadobrazie, Široký diel, Roháč, Chodničné, Kopanice, Rúbane, Závodie, Brezovice, Blížne doliny, Rúbanisko, Bočky, Pod Skalkou, V doline, Kanada, Ostrý vrch

Miesto, Považské podolie:, 15 z 17

Dlhé, Nivky, Na hrobli, Na Dlhej, Ploštiny, Chodníky, Nad lipou, Breziny, Fabušova, Medzi lazom, Dolné podcestie, Panská niva, Boky, Závažce, Medzi cestami, Horné dielnice, Snožek, Pod nádražim, Záhumnie, Stráne, Zelnice, Svitavy, Nadvažie, Ondrušovica, Rovienky, Jarcová, Podolok, Uhlisko, Dlhé kusy, Predné dielnice, Chotárne nivy, Horné podcestie, Dlžiny, Roháč, Trstenec, Košarisko, Volnovská, Hradište, Kúty, Na záhradkách, Okľžeň, Pod Dielom, Dolukončie, Boky, Pred Kňazovec, Vrch doliny, Stráne, Chalupiská, Zádražie, Hôrky, Lány, Za štrekou, Dolný vŕšok, Chmelinec, Nivy, Prúdy, Kopánka, Prostredná, Ohrady, Nad Háj

Miesto, Považské podolie:, 16 z 17

Pod Chotárom, Za Suchým, Rozsypanice, Nad potokmi, Horný vŕšok, Pred Beňovskovci, Vrchy, Skala, Dagová, Chotár, Mestušovec, Diely od hradskej, Jama, Lúčky, Končaborie, Polieščie, Zálazie, Podskalie, Honičov, Za Dielom, Pod Osikovcom, Medziskalie, Kalamenky, Rúbanica, Horné medzihorie, Uhlisko, Šimarovec, Pred Váhom, Hliny, Hliniak, Háj, Kopánka, Rázove, Hraboviny, Vŕšky, Packovka, Birošská, Za Váhom, Pri obrázku, Medzi potoky, Boky, Do Martinovca, Pod vŕškom, Dolné záhumnie, Struhárky horné, Hríb, Dlhý Hon, Belova, Nad úvozom, Dolný chotár, Salaše, Veľká stráň, Pilcové obory, Doné Turnice, Kováčech záhumnie, Močiare, Kňazove chrástie pod horou, Lazček, Šinková, Na Jarkoch

Miesto, Považské podolie:, 17 z 17

Za Rašovom, Kútik, Kováčech záhrady, Gáborové, Laz, Široké horekončie, Kňazové chrástky, Lazy, Krátke, Pod Kvolím, Svinice, Priepadliská, Za Rakovce, Pri Váhu, Zbyšovy, Nadlánie, Pod Okrúhlicou, Sigoť, Slovačka, Veľké Dráhy, Za Čačíkom, Staré salaše, Pod Kvolím, Radočinec, Pod Kozincom, Palové od chotára, Kalvičky, Kúty, Stráže, Pod Končitou, Studenovské, Kotly, Humenice, Pilcové, Hlboká, Záhumenie od Váhu, Lašteky, Háj, Breziny pod vlčou jamou, Kopeckých močiar

Podobné, Považské podolie:

3546x turistika, 2592x miesto, 262x strom, 153x orientačný bod, 135x turistické informácie, 98x poľovnícky posed, 62x prístrešok, altánok, 47x chranený strom, 40x studňa, 39x komín, 35x ohnisko, 34x miesto na piknik, 22x atrakcia, 16x orientačná mapa, 7x vodárenská veža, 3x väznica, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://povazske-podolie.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.