Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Považské podolie » turistika » miesto

Miesto, Považské podolie

Miesto v Považské podolie

V Považské podolie sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Považské podolie:, 1 z 17

Sad Dukelských hrdinov, Prachár, Prostredný jarok, Sady Cyrila a Metoda, Dolné mesto, Háj, Zemianske Lieskové, Malý Kolačín, Luhy pod stráňou, Podjelšie, Kopánky, DolnáKulichovská, Breziny, Pod hájom, Pod Strane, Pálenica, Klanečnica, Dolná skalka, Nivky, Nad hliníky, Dlhé štvrte, Drohy, Predné nivy, Na Jarkoch, Mierové námestie, Záchodničie, Rúbanica, Paľove boky, Dolné Turnice, Homolky, V brehoch, Kučovina, Pri kostole, Zápotočie, Sady kapitána Nálepku, Nad tehelňou, Vrchpotočie, Stotina, Šafranica, Nové Zlatovce, Juh, Nad lopatou, Dolné lánce, Za richtárskym, Dlhé lánce, Kopánky, Pažitie do Hája, Pribinove sady, Pod Huštikom, Na háji, Za lučkou, Pod lánmi, Komenského sady, Hájik, Stráničky, Lažteky, Mohar, Pod Stráne, Kolónia, Nad Zálužím

Miesto, Považské podolie:, 2 z 17

Do Hájnice, Záhrady, Lánce, Pažite, Pod Stráňou, Bocanka, Na dráhach, Rieky, Lipoviny, Horekončie, Dolné jutrá, Dlžiny, Kľučina, Chmeliny, Brezina, Riadky, Podhájčie, Pod židovským cintorínom, Pod hájom, Žinková, Nivy, Hrbotina, Dolná Kopánka, Považské strojárne, Hájnicka, Pod Úhovčie, Rúbaná, Pred hoštáky-Kráčiny, Dúbravy, Rybárikovo, Sihoť, Prostredné diely, Piaďky, Dužiny, Stanoviny, Panské Kopánky, Chalupovská, Na kopánkach, Od rieky, Na mlyny, Netričky, Blížne doliny, Kolonky, Kvášovec, Pod Trnovcom, Pred Kvášovcom, Záriečie, Dlhé Hony, Horekončie, Baradina, Haladejova Štepnica, Pod Ďurihájom, Na Stráži, Za kamennou cestou, Záhumnie od Vŕškov, Pod Drieňovkou, Sedlište, Hony, Kosmatina, Vrch Kopanice

Miesto, Považské podolie:, 3 z 17

Dedovec, Kvetná, Záhradky, Podvažie, Škrobina, Brezie, Humience, Dolina, Záhumenie za záhradami, Potoky, V Roháčoch, Nadrečie, Lúčky, Úpotočie, Urbánková, Na vŕšku, Hliny, Nad Hájikom, Matúšky-Galanovec, Kresačka, Horná Kresačka, Za Diely, Pod dúbravou, Predborie, Horenice, Za Kalváriou, Úvoz, Riedka, Pánske zeme, Dolné Záhumnie, Drahy, Pažite, Predný bok, Pusté, Predlužie, Podhorie, Kopánka, Ustudničie, Úvoz pri Trstenci, v Potočkách, Urešie, Kopánky, Nad dubom, Záhumnie, Ponižej kríža, Pod Jarkami, Naklo, Záhrady pri cintoríne, Dúbravy, Brezový háj, Pod Šípek, Háj, Sedlište, Hrad Beckov, Kopce, Suchý dub, Kapustniská, Do lužok, Kvášov, Dolné kopanice

Miesto, Považské podolie:, 4 z 17

Uhložie, Dráhy, Hlavy, Záhradky, Dlhé diely, Konča humien, Horné jutrá niže hradskej, Kopánky, Závoz, Niva, Dlhé tále, Dolová, Pod záhradkou, Hrebeň, Na chodníku, Močiarnice, Zácestie, Za humnami, Pod hraboviny, Niže dediny, Zamurie, Na kopaniciach, Blatná, Chrastie, Zástranie, U Hankov, Záhumnie, Dolné hlavy, Lúčky, Záhumnie, Važina, Medziplotie, Plevovci, Za Váhom, Keblov, Medzihorie, Bobovec, Žľaby, Pod Keblie, Diely do Kolačinského, Kubrica, Za mlynie, Dieliky, Zbýšovy, Kúty, Prietrž, Horekopčie, Za hostácie, Pobrežie, Krtore, Sady, Kopánky, Hradnianka, Lukavica, Lúky, Moškov laz, Kuvička, Pod Juričkech lazmi, Nadkostolie, Horné štrky

Miesto, Považské podolie:, 5 z 17

Kolónia, Lúky, Za hôrkou, Od súhrady, Pod Vinicou, Marček, Markov laz, Potoky, Záhorčie, Skala, Horné nivy, Pred bránou, Lazy, Hôrka, Vrtielky, Hôrka, Zárieč - Keblov, Predná Lazúra, Za múrom, Dolný Háj, Záhradisko, Nivka, Dolná pažiť, Potôčky, Jamy, Amfiteáter Ilonka, Za majerom, Pod brehy, Dolné Horevsie, Bielech záhumnie, Pri obrázku, Záhumnie pod Lazmi, Za parkany, Dolné záhumnie, Za Kulhánkom, Podžlabie, Ďurkovice, Horný Vrch, Horné Horevsie, Pod skalou, Pod Skotnou, Podrúbane, Zelnica, Chmelisko, Pod kostolom, Pod úvozie, Hudkovské lúčky, Rudé, Námestie Gen. Jurecha, Kopané, Pastovník, Piechov, Somoš, Salašek, Kanada, Zárečie, Za cigánom, Lúky, Prúdy, Ritviny

Miesto, Považské podolie:, 6 z 17

Na rybníkoch, Lazy, Predné hony, Štepnica, Dolné Podháje, Pod Náklom, Horný majer, Dolné Podvŕbie, Pri Tehelni, Sklady, Dlhé diely, Slatiny, Hájiky, Podkružie, Na tehelni, Pod dielom, Sedlište, Nad Breh, Skalka pri Trenčíne, Vyšovec, Nová Košeca, Na hájiku, Dužiny, Štrbová, Somorova hora, Líščia dolina, Pod súvozie, Dúbrava, Dolná Sihoť, Dolné kúty, Horné kúty, Kamienky, Močiare, Nad Nosicami, Dlhé diely, Kopec, Dolný Koniec, Vrchovina, U medze, Na Kalužách, Polík, Záskalie, Nové Nosice, Peckové, Rybníky, Pri Borskom Hájnikovi, Niva do Dubnického, Vŕšky, Chriby, Konča predovsia, Kobyliny, Horné močiare, Pod lúčky, Klince, Biskupická sihoť, Zátoka pokoja, U višienky, Pod Brezinou, Prejtianska dolina, Za majerom

Miesto, Považské podolie:, 7 z 17

Kozie nohy, Železná dolina, Turecko, Prúdik, Bažantica, Do potoka, Strelovka, Hájnice, Španie, Kožovky, Diely, Pod Tureckom, Pod Jarčie, Kopanice, Rieky, Škranichová, Ostredok, Srnianske, Veľké kliny, Pod Kamencom, Horné lúky, Vinohrádok, Prostredné kopanice, Pred Černachovou, Kosová, Kamenec, Breziny, Za sadom, Niva, Černachová, Žrebík, Sitník, Gacová, Mravcov vŕšok, Zadné kopanice, Krivá, Prvý Komárovec, Pažitky, Belice, Dráč, Krivá hať, Horniakovská, Trhonky, Kruhy, Bogáňovská, Nad baňami, Kúty, Veľké Kozie, Záhumnie, Rozvadze, Hradište, Dlhé chrastie a Járky, Predné kopanice, Krátke Hradištia, Zadné Kučie, Rovniny na Turecku, Malé kliny, Prašivé, Fúkalová, Bane

Miesto, Považské podolie:, 8 z 17

Ladašovec, Predné Kučie, Nové kopanice, Zahumnie, Pod Čiernym vrchom, Druhý Komárovec, Kojná hora, Krížna, Dlhé Hradištia, Podlipie, Zábrež, Kamienky, Tlstá hora, Koštecké lazy, Hore končie, Pod zámkom, Huorkové, Horná Sihoť, Dúbrava, Nižovce, Hrbatová, Komíny, Havrania, Dlhé hony, Krásna dolina, Jašterová, Vŕšky, Priečne, Háje, Pasienok, Nad stokom, Záborie, Biedová, Kráčiny a Červenky, Kamenec a za Kamencom, Rokytie, Dobroňská záhrada, Nadovsie, Predná sihoť, Hlboče, Podoknie, Stok, Horná vaniačka, Lúčky, Priedolie a Stráne, Vyšné záhumnie, Proti Stráňam, Na Háji, Dolné pole od Melčického, Pod hradskou, Horekončie, Kaňová, Horné Seravy, Dolné záhumnie, Dolné Seravy, Nad lúčkami, Pod Pleškami, Pod kopcom, Dolé lúky, Nad hradskou

Miesto, Považské podolie:, 9 z 17

Na kopcoch, Za železnicou, Na Dolinách, Galoty, Úvesy a Kališča, Strihovské, Dolné pole od Bierovského, Pod Miklovkou, Lagiň za Hájom, Druhé pole, Pri hájove, Sihôtky, Sýkorová hať, Pred Kamencom, Podlipie, Na Dlhej, Nad baňou, V Krúze, Medzi jarčie, Lúky, Tretie pole, Pasienky, Ďuriakove, Pod Ostrým vrchom, Bučina, Závačšie, Hájnická, Diaľne doliny, Horné záhumnie, Horekončie, Sihoť, Pod Pahorkom, Pod Stanoviny, Nádavky, Dolné Jamy, Chrenovisko, Drahy, Záhradište, Lojkové, Rúbane, Spálovice, Uhlisko, Chríby, Chodníky, Dolinky, Kopanica, Filovec, Važce, Jelšie, Lazište, Úvozy, Úvozy, Besne, Predné hony, Na Baráku, Osičie, Hriadky, Medzijarčie, Skalka, Nad záhradami

Miesto, Považské podolie:, 10 z 17

Močiarnice, Včelíny, Jarcová, Dúbravy, Pod Vráblovkou nad Salašom, Háj, Sihote, Kopanice, Kanada, Radvaň, Kopanice, Na hrobli, Dolný háj, Dráhy, Nadávky, Podbrezie, Horné pole, Dúbravy, Veľká sihoť, Medzihorie, Klince, Nad hradskou, Malé Lieskové, Pažitie, Široký diel, Za Blažovou, Háj a Pliešky, Betina dolinka, Zábrezie, Kopanie, Pod Lazišťom, Horné lúčky, Kulhinec, Lhota, Pažitné, Baškovec, Konské, Sihot, Hliník, Horné jutrá, Za štrekou, Gáliková, Seravy, Zákružie, Nadtepličie, Pod hradskou, Rúbanica, Dolné Lúčky, Čmelničky, Nad Červencom, Kobelia, Svitavy, Za nádržou, Mladý háj, Za Zelenou vodou, Vyšovsie, Kopánky, Toravská, Diely vyše kostola, Lipie

Miesto, Považské podolie:, 11 z 17

Rudiny, Závodie, Veľké lány, Močiare, Rozsypanice, Hlavienky a Dlhé nivy, Chrapkovské, Zábreh, Prostredné lánce, Prúdy, Lazy, Sihoť, Doliny, Za kanálom, Luhy, Podkraviak, Diely, Kvášov, Prihlavky, Konča hrádze, Lány, Hlboká, Podhorčie, Zajarčie, Košarisko, Horné záhumnie, Bukovina, Hlboké, Horné Dúbravy, Prúd, Prieseky, Prúdik, Záhumnie, Stránie, Parcelácia, Hôrka, Trstnica, Záchrastie, Pažite, Nadhumenie, Pod Hájom, Dolné záhumnie, Bočky, V psej, Uhlisko, Kozín, Zasyp, Jama, Chrastné, Pažite, Vrchy, Prašnica, Spanie nivy, Nad sadmi, Predné lány, Panovce, Dubníky, Chmelinec, Prieloha, Maližná dolina

Miesto, Považské podolie:, 12 z 17

Salaš, Nad hore Končie, Volnovská, Prúdie, Háje, Skotňa, Nad potokmi, Háj, Pod vŕškom, Doliny, Lipie, Kašové, Plieška, Pri strážnom domčeku, Kalný laz, Prostredné lány, Prielohy, Horná Kopánka, Chalupiská, Pod Manínom, Lazy, Skala Rohatá, Podlužie, Pod Hoľazňami, Borie, Pod Strachovnicu, Babušovské, Dolné Dúbravy, Súvozy, Rázove, Hriadky, Suché potoky, Podhajčie, Hríbová, Rúbanisko, Na lánoch, Strzeniska, Dávidovo, Kráčiny, Záhumenica, Horné lúky, Sina osada, Mokradza, Kravince, Miškech laz, Lipová, Luzok, Uhrinok, Močiare, Potoky, Záhajčie, Sigôtky, Za bukovinou, Pažitie, Bočina, V húšťach, Boky, Pred Bormi, Chrástky, Pod Chudým

Miesto, Považské podolie:, 13 z 17

Príhlavky, Jazero, Hlavy, Sedlisk, Dielne lány, Pod Lazmi, Záchrastie, Dolná lúka, Pod Skalicami, Čierne blato a Bočky, Predné hriadky, Hvozdie, Stará Breza, Zadné zahumnie, Nad kútiky, Pod jelšie, Lánček, Pod Hradište, Medzi cestami, Na rúbaniskách, Laz pod Hájom, Kúty, Predné lány, Sedlište, Bystré, Okolo zámku, Kopec Jasenica, Hrabie, Horné lánce, Kopanica, Fialová štvrť, Medzi rieky, Kruhy, Zálipie, Horný háj, Za Suchým, Vápenky, Pod pajtou, Cesnátka, Pod dubím, Zlomkový jarok, Do lazov, Vysoká, Urbanová, Zábrezie, Háj, Stráničky, Na lúčie, Vrchpotočie, Nalúčie, Stráne, Kúty pri Moštenci, Skaličky, Smrekovec, Panská niva, Pri mlyne, Šiková, Kúty, Za dvorom, Široká

Miesto, Považské podolie:, 14 z 17

Blízke Závršie, Laz, Žlabiny, Zadné Málenie, Zrebíky, Šibeničné, Hončeky, Sedlo a Kruh, Pod krížom, Ondrušovica, Sihoť, Záhumnie, Dolinky pri Kráľovke, Vrchoviny, Pod kopanie, Chrástka, Breziny, Dlhé lúky, Teplička, Chodničné, Horné diely, Noviny, Pod lazmi, Kuntovice, Zásičie, Noviny, Žadovce, Predné lúky, Lúky, Dlhý diel, Kyslá voda, Janova dolina, Diely medzi kanálom a potokom, Bielovské, Vavrincová, Vražiny, Za kanálom, Pieskova, Vrch Prevrat, Janová, Na kopanici, Pod Úvozom, V hájoch, Závažie, Hrbatá, Dolina, Vrch Diel, Lieskovec, Medzi jarkami, Hlodky, Nad kalváriou, Uľahle, Súdna, Zadné Kopanice, Prúdik, Pod Kalinou, Nad podprievalom, Kopanice, Tŕpkové, Za Nivkou

Miesto, Považské podolie:, 15 z 17

Nad Drezákom, Rozdielik, Javorie, Lazy, Vrlačka, Na háje, Vinohrady, Kalamenky, Zadné Lazy, Dielnica, Dlhý diel, Pole, Podstránie, Za Prevratom, Pod rybníkom, Zadné zahorčie, Záhradky, Podborie, Pod Táračkou, Ohrady, Pažite, Háje, Na mestskom, Zadné Bukoviny, Chotárne nivy, Lánce, Kopanica, V Žľaboch, Predné dielnice, Pasienok Sihot, Ivanka, Záhony, Chrasť, Fabušova, Birošská, Nad tehelňou, Osnisko, Šimarovec, Horné podcestie, Vršteky, Prostredné nivy, Breziny, Stráne, Lastek, Medzi potoky, Pod skladom, Trstenec, Snožek, Medziskalie, Honičov, Dlhé kusy, Packovka, Podcestie, Nad Háj, Hôrka, Lúčky, Za lúčie, Kopanice, Horné dielnice, Zábrehy

Miesto, Považské podolie:, 16 z 17

Nad lipou, Štepnice, Skala, Nad Zápotočím, Brezie, Záhumnie, Dušianica, Pod nádražim, Dlžiny, Rúbanica, Za Úvozom, Pod Skalkou, Prievraty, Vrchy, Nadvažie, Rola Sihot, Dolukončie, Malé Zajarčie, Hliny, Za Hôrčinou, Nad mlynom, Závažce, Horné medzihorie, Medzi lazom, Do Martinovca, Háj, Dlhé, Podlazie, Polieščie, Blažková, Rovienky, Stredné hriadky, Rúbanisko, Dolné podcestie, Kúty, Za Váhom, Zadné dielnice, Zelnice, Boky, Horný vŕšok, Diely od hradskej, Háj, Nivky, Vrchovina, Dolný vŕšok, Brezovice, Močiar, Nad vŕškom, Zadné hriadky, Nadhumnie, Predné záhumnie, V doline, Do zasypu, Nadobrazie, Na briežku, Prúdy, Strmé váhy, Podolok, Prostredná, Pred Váhom

Miesto, Považské podolie:, 17 z 17

Páleniská, Nad obrazmi, Holé vrchy, Za hájom, Mrazáky, Hôrky, Veľké Zajarčie, Lán, Boky, Palová, Ploštiny, Palové od chotára, Pilcové obory, Biele hliny, Studenovské, Marková, Chotár, Kútik, Struhárky dolné, Kalvičky, Hliniak, Kňazove chrástie pod horou, Zádražie, Struhárky horné, Kňazové chrástky, Vrch doliny, Breziny pod vlčou jamou, Svinice, Dagová, Pod Dielom, Lazy, Zálazie, Uhlisko, Za štrekou, Za Čačíkom, Stráže, Bysterec, Rúbaniská, Doné Turnice, Kopeckých močiar

Podobné, Považské podolie:

3611x turistika, 2557x miesto, 292x strom, 162x orientačný bod, 145x turistické informácie, 102x poľovnícky posed, 68x prístrešok, altánok, 51x ohnisko, 47x chranený strom, 45x komín, 44x studňa, 35x miesto na piknik, 33x atrakcia, 17x orientačná mapa, 8x vodárenská veža, 4x väznica, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Považské podolie

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://povazske-podolie.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.