Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Považské podolie » turistika » miesto

Miesto, Považské podolie

Miesto v Považské podolie

V Považské podolie sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Považské podolie:, 1 z 17

Sad Dukelských hrdinov, Prachár, Prostredný jarok, Dolné mesto, Sady Cyrila a Metoda, Háj, Zemianske Lieskové, Pod hájom, Malý Kolačín, DolnáKulichovská, Luhy pod stráňou, Podjelšie, Kopánky, Breziny, Pod Strane, Pálenica, Nivky, Klanečnica, Dolná skalka, Dlhé štvrte, V brehoch, Na Jarkoch, Pri kostole, Drohy, Rúbanica, Záchodničie, Mierové námestie, Kučovina, Dolné Turnice, Paľove boky, Predné nivy, Hájik, Nové Zlatovce, Nad tehelňou, Stotina, Za richtárskym, Zápotočie, Sady kapitána Nálepku, Dlhé lánce, Šafranica, Dolné lánce, Kopánky, Lánce, Juh, Pod Stráňou, Nad lopatou, Pažitie do Hája, Za lučkou, Pod Huštikom, Pribinove sady, Na háji, Vrchpotočie, Komenského sady, Pod lánmi, Do Hájnice, Nad Zálužím, Lažteky, Kolónia, Pod Stráne, Mohar

Miesto, Považské podolie:, 2 z 17

Záhrady, Pažite, Pod Drieňovkou, Na dráhach, Horekončie, Bocanka, Rieky, Humience, Dolné jutrá, Podhájčie, Kľučina, Riadky, Brezie, Pod židovským cintorínom, Brezina, Nadrečie, Chmeliny, Žinková, Matúšky-Galanovec, Považské strojárne, Dolná Kopánka, Kvášov, Hrbotina, Brezový háj, Dúbravy, Hájnicka, Sihoť, Nad hliníky, Pod Úhovčie, Pred hoštáky-Kráčiny, Naklo, Panské Kopánky, Stanoviny, Prostredné diely, Predný bok, Dužiny, Na mlyny, Na kopánkach, Homolky, Pred Kvášovcom, Dlhé Hony, Kolonky, Netričky, Záriečie, Pod Trnovcom, Kvášovec, Blížne doliny, Záhumnie, Na Stráži, Stráničky, Záhumnie od Vŕškov, Haladejova Štepnica, Za kamennou cestou, Urešie, Podhorie, Pod Ďurihájom, Hony, Dlžiny, Dúbravy, Vrch Kopanice

Miesto, Považské podolie:, 3 z 17

Kosmatina, Dolina, Podvažie, Záhradky, Dedovec, Potoky, Záhumenie za záhradami, Kvetná, Škrobina, Úpotočie, Na vŕšku, Horekončie, Lúčky, Nad Hájikom, Lipoviny, Nivy, V Roháčoch, Hliny, Urbánková, Pod hájom, Kresačka, Predborie, Za Diely, Horenice, Horná Kresačka, Úvoz, Za Kalváriou, Rúbaná, Rybárikovo, Pánske zeme, Úvoz pri Trstenci, Drahy, Pažite, Kopánky, Pusté, v Potočkách, Baradina, Dolné Záhumnie, Od rieky, Predlužie, Ustudničie, Kopánka, Záhrady pri cintoríne, Nad dubom, Sedlište, Ponižej kríža, Pod Jarkami, Pod Šípek, Kopce, Sedlište, Suchý dub, Hrad Beckov, Kapustniská, Háj, Dráhy, Uhložie, Do lužok, Dolné kopanice, Dlhé diely, Záhradky

Miesto, Považské podolie:, 4 z 17

Hlavy, Kopánky, Horné jutrá niže hradskej, Závoz, Niva, Riedka, Na chodníku, Dolová, Hrebeň, Močiarnice, Dlhé tále, Na kopaniciach, Pod dúbravou, Niže dediny, Za humnami, Zácestie, Pod hraboviny, Pod záhradkou, Zamurie, Blatná, Chrastie, Zástranie, U Hankov, Dolné hlavy, Záhumnie, Lúčky, Za Váhom, Prúdy, Plevovci, Važina, Záhumnie, Medziplotie, Pod Keblie, Žľaby, Keblov, Medzihorie, Bobovec, Kúty, Za mlynie, Dieliky, Zbýšovy, Kubrica, Prietrž, Diely do Kolačinského, Kopánky, Krtore, Lukavica, Pobrežie, Hradnianka, Horekopčie, Sady, Lúky, Za hostácie, Potoky, Pod Juričkech lazmi, Pod Vinicou, Moškov laz, Horné štrky, Od súhrady, Kuvička

Miesto, Považské podolie:, 5 z 17

Marček, Markov laz, Nadkostolie, Lúky, Horné nivy, Skala, Kolónia, Záhorčie, Za hôrkou, Dolná pažiť, Jamy, Dolný Háj, Hôrka, Potôčky, Dolné Horevsie, Amfiteáter Ilonka, Pred bránou, Hôrka, Predná Lazúra, Zárieč - Keblov, Vrtielky, Lazy, Záhradisko, Za múrom, Nivka, Za majerom, Pod brehy, Za Kulhánkom, Podžlabie, Za parkany, Horný Vrch, Záhumnie pod Lazmi, Bielech záhumnie, Pri obrázku, Dolné záhumnie, Horné Horevsie, Pod Skotnou, Ďurkovice, Podrúbane, Zelnica, Pod skalou, Somoš, Rudé, Chmelisko, Pod kostolom, Pod úvozie, Kopané, Námestie Gen. Jurecha, Hudkovské lúčky, Piechov, Pastovník, Pod Náklom, Predné hony, Kanada, Slatiny, Lúky, Ritviny, Za cigánom, Hájiky, Zárečie

Miesto, Považské podolie:, 6 z 17

Pri Tehelni, Prúdy, Na rybníkoch, Dolné Podvŕbie, Lazy, Na tehelni, Štepnica, Salašek, Dolné Podháje, Sedlište, Dlhé diely, Podkružie, Pod dielom, Sklady, Horný majer, Nad Breh, Skalka pri Trenčíne, Vyšovec, Somorova hora, Na hájiku, Dužiny, Nová Košeca, Štrbová, Horeriečie, Na Lúčkach, Líščia dolina, Dúbrava, Pod súvozie, Dolná Sihoť, Horné kúty, Kamienky, Dolné kúty, Konča humien, Močiare, Nad Nosicami, Kopec, Dlhé diely, Dolný Koniec, Vrchovina, U medze, Na Kalužách, Polík, Peckové, Záskalie, Nové Nosice, Rybníky, Pri Borskom Hájnikovi, Niva do Dubnického, Vŕšky, Chriby, Kobyliny, Konča predovsia, Pod lúčky, Horné močiare, Zátoka pokoja, Biskupická sihoť, Klince, U višienky, Pod Brezinou, Prejtianska dolina

Miesto, Považské podolie:, 7 z 17

Za majerom, Kožovky, Železná dolina, Strelovka, Kozie nohy, Turecko, Bažantica, Španie, Prúdik, Hájnice, Do potoka, Škranichová, Srnianske, Pod Tureckom, Pod Jarčie, Kopanice, Rieky, Ostredok, Diely, Nad baňami, Žrebík, Bogáňovská, Krivá, Krivá hať, Horné lúky, Kúty, Pod Kamencom, Prostredné kopanice, Dráč, Kruhy, Breziny, Prvý Komárovec, Černachová, Horniakovská, Veľké kliny, Rozvadze, Belice, Gacová, Zadné kopanice, Pred Černachovou, Kosová, Za sadom, Niva, Mravcov vŕšok, Pažitky, Hradište, Sitník, Veľké Kozie, Kamenec, Trhonky, Vinohrádok, Záhumnie, Pod Čiernym vrchom, Zadné Kučie, Ladašovec, Kojná hora, Fúkalová, Dlhé Hradištia, Krížna, Zahumnie

Miesto, Považské podolie:, 8 z 17

Prašivé, Rovniny na Turecku, Druhý Komárovec, Nové kopanice, Predné Kučie, Malé kliny, Bane, Dlhé chrastie a Járky, Predné kopanice, Krátke Hradištia, Podlipie, Vŕšky, Horná Sihoť, Zábrež, Nižovce, Dlhé hony, Krásna dolina, Hore končie, Pod zámkom, Dúbrava, Kamienky, Pasienok, Huorkové, Hrbatová, Háje, Havrania, Komíny, Koštecké lazy, Priečne, Jašterová, Tlstá hora, Pri hájove, Pod Miklovkou, Dolé lúky, Rokytie, Záborie, Pod Pleškami, Strihovské, Nad lúčkami, Proti Stráňam, Podoknie, Horná vaniačka, Dolné pole od Melčického, Lagiň za Hájom, Hlboče, Biedová, Galoty, Horekončie, Pred Kamencom, Za železnicou, Sýkorová hať, Na Dolinách, Na kopcoch, Kaňová, Nad hradskou, Stok, Predná sihoť, Lúčky, Priedolie a Stráne, Vyšné záhumnie

Miesto, Považské podolie:, 9 z 17

Druhé pole, Horné Seravy, Dolné záhumnie, Na Háji, Dolné pole od Bierovského, Sihôtky, Nadovsie, Úvesy a Kališča, Dobroňská záhrada, Podlipie, Dolné Seravy, Kamenec a za Kamencom, Nad stokom, Pod kopcom, Pod hradskou, Kráčiny a Červenky, Kanada, Rúbanica, Dúbravy, Podbrezie, Horekončie, Močiare, Za nádržou, Závačšie, Spálovice, Rudiny, Na hrobli, Horné lúčky, Úvozy, Nad hradskou, Toravská, Pažitie, Vyšovsie, Sihoť, Za Blažovou, Úvozy, Mladý háj, Včelíny, Nad záhradami, Malé Lieskové, Gáliková, Seravy, Lhota, Medzihorie, Kulhinec, Dolné Lúčky, Zákružie, Drahy, Dúbravy, Jarcová, Lazište, Važce, Sihote, Klince, Pod Stanoviny, Skalka, V Krúze, Jelšie, Nadávky, Zábrezie

Miesto, Považské podolie:, 10 z 17

Záhradište, Hliník, Veľké lány, Močiarnice, Lojkové, Chodníky, Konské, Široký diel, Čmelničky, Nádavky, Pod Ostrým vrchom, Háj, Kopanice, Hájnická, Závodie, Kopanie, Lipie, Svitavy, Rúbane, Pod Pahorkom, Tretie pole, Filovec, Horné pole, Na Baráku, Kopanica, Veľká sihoť, Kopánky, Dráhy, Hriadky, Nadtepličie, Chríby, Horné záhumnie, Sihot, Betina dolinka, Háj a Pliešky, Chrenovisko, Pažitné, Predné hony, Pasienky, Kopanice, Diaľne doliny, Pod Vráblovkou nad Salašom, Pod hradskou, Baškovec, Lúky, Dolné Jamy, Pod Lazišťom, Medzijarčie, Na Dlhej, Dolný háj, Osičie, Nad baňou, Uhlisko, Bučina, Radvaň, Horné jutrá, Ďuriakove, Medzi jarčie, Besne, Za Zelenou vodou

Miesto, Považské podolie:, 11 z 17

Diely vyše kostola, Kobelia, Za štrekou, Nad Červencom, Dolinky, Dielnica, Smrekovec, Za Suchým, Závažie, Bystré, Podkraviak, Hlavy, Sedlište, Nad hore Končie, Dlhý diel, Janová, Zadné zahumnie, Lazy, Pod krížom, Vavrincová, Prašnica, Pod Manínom, Maližná dolina, Bielovské, Pod Úvozom, Nad sadmi, Prúdie, Pod Hájom, Pri mlyne, Močiare, Na háje, Sedlo a Kruh, Potoky, Kyslá voda, Pod dubím, Záhumenica, Predné lány, Medzi rieky, Laz, Stránie, Stará Breza, Vrch Diel, Kruhy, Chrástky, Dávidovo, Zadné zahorčie, Na kopanici, Horné lánce, Vinohrady, Nad kútiky, Hlboké, Predné hriadky, Blízke Závršie, Pažitie, Lány, Horná Kopánka, Za Prevratom, Pažite, Suché potoky, Horné lúky

Miesto, Považské podolie:, 12 z 17

Lieskovec, Kúty, Hrbatá, Žlabiny, Zajarčie, Pred Bormi, Volnovská, Spanie nivy, Prúd, Konča hrádze, Šiková, Vražiny, Vrchpotočie, Pod kopanie, Nad Drezákom, Sigôtky, Zadné Kopanice, Kvášov, Hlavienky a Dlhé nivy, Na rúbaniskách, Doliny, Miškech laz, Prostredné lány, Skala Rohatá, Záhradky, Kalný laz, Stráničky, Podhajčie, Kúty, Predné lúky, Zásičie, Horné Dúbravy, Panská niva, Pod pajtou, Vrchoviny, Diely medzi kanálom a potokom, Nad podprievalom, Za kanálom, Chalupiská, Jazero, Lazy, Dielne lány, Sihoť, Nad kalváriou, Kráčiny, Súvozy, Prielohy, Nad potokmi, Cesnátka, Pod Hradište, Zálipie, Jama, Tŕpkové, Okolo zámku, Hončeky, Ondrušovica, Pod Strachovnicu, Hríbová, Pieskova, V húšťach

Miesto, Považské podolie:, 13 z 17

Na lúčie, Medzi jarkami, Nalúčie, Záhumnie, Kravince, Horné záhumnie, Hôrka, Kalamenky, Hriadky, Mokradza, Háje, Janova dolina, Sina osada, Dolina, V hájoch, Na lánoch, Vápenky, Uľahle, Strzeniska, Prieloha, Pod rybníkom, Rúbanisko, Pod lazmi, Dubníky, Záhumnie, Nadhumenie, Dolná lúka, Prúdik, Do lazov, Šibeničné, Bočina, Podborie, Babušovské, Skaličky, Kopanica, Zadné Málenie, Dlhý diel, Prúdik, Chodničné, Pod Chudým, Dolné Dúbravy, Kozín, Lazy, Fialová štvrť, Predné lány, Breziny, Hrabie, Pažite, Bočky, Zlomkový jarok, Záchrastie, Chrastné, Lánček, Boky, Dolné záhumnie, Za Nivkou, Rozdielik, Doliny, Kašové, Luzok

Miesto, Považské podolie:, 14 z 17

Pod Hoľazňami, Prostredné lánce, Háj, Prieseky, Noviny, Luhy, Pod vŕškom, Chrástka, Kopanice, Dolinky pri Kráľovke, Kúty pri Moštenci, Vrch Prevrat, Urbanová, Košarisko, Plieška, Široká, Podlužie, Chrapkovské, Vysoká, Lipová, Podstránie, Skotňa, Trstnica, Javorie, Kuntovice, Pod Táračkou, Uhrinok, Horné diely, Zadné Lazy, Pod Skalicami, Zábreh, Laz pod Hájom, Lúky, Rozsypanice, Čierne blato a Bočky, Za kanálom, Záhajčie, Pole, Vrchy, Stráne, Lipie, Záchrastie, Pri strážnom domčeku, Súdna, Za bukovinou, Chmelinec, V psej, Zábrezie, Parcelácia, Bukovina, Teplička, Panovce, Diely, Vrlačka, Pod jelšie, Salaš, Dlhé lúky, Hvozdie, Zrebíky, Horný háj

Miesto, Považské podolie:, 15 z 17

Sihoť, Za dvorom, Zasyp, Noviny, Medzi cestami, Žadovce, Hlboká, Kopec Jasenica, Uhlisko, Pod Kalinou, Podhorčie, Prihlavky, Borie, Prúdy, Rázove, Príhlavky, Sedlisk, Hlodky, Háj, Pod Lazmi, Zábrehy, Za lúčie, Prostredné nivy, Packovka, Lán, Horné podcestie, Lastek, Birošská, Za Váhom, Šimarovec, Honičov, Zadné Bukoviny, Nivky, Vršteky, Kopanice, Fabušova, Trstenec, Pod skladom, Predné dielnice, Osnisko, Rola Sihot, Hôrky, Hôrka, Páleniská, V Žľaboch, Veľké Zajarčie, Pažite, Medzi potoky, Štepnice, Medziskalie, Močiar, Pod nádražim, Vrchy, Snožek, Lánce, Nad mlynom, Zadné dielnice, Za Hôrčinou, Boky, Nad vŕškom

Miesto, Považské podolie:, 16 z 17

Dolukončie, Blažková, Ploštiny, Lúčky, Predné záhumnie, Stráne, Pred Váhom, Nadvažie, V doline, Horné dielnice, Zelnice, Holé vrchy, Brezie, Pod Skalkou, Prostredná, Dlžiny, Stredné hriadky, Kopanica, Breziny, Nad obrazmi, Podlazie, Dolný vŕšok, Do zasypu, Prúdy, Na briežku, Na mestskom, Nad tehelňou, Nad Zápotočím, Do Martinovca, Dušianica, Nadobrazie, Nad lipou, Záhony, Rúbanisko, Dlhé, Chrasť, Háj, Polieščie, Dolné podcestie, Horný vŕšok, Rúbanica, Diely od hradskej, Prievraty, Podolok, Mrazáky, Boky, Strmé váhy, Za Úvozom, Rovienky, Malé Zajarčie, Háj, Háje, Vrchovina, Nad Háj, Dlhé kusy, Kúty, Zadné hriadky, Brezovice, Medzi lazom, Palová

Miesto, Považské podolie:, 17 z 17

Závažce, Horné medzihorie, Za hájom, Ohrady, Hliny, Skala, Záhumnie, Nadhumnie, Chotárne nivy, Pasienok Sihot, Podcestie, Ivanka, Pod Chotárom, Na záhradkách, Dolné medzihorie, Podskalie, Zádražie, Kútik, Dagová, Humenice, Breziny pod vlčou jamou, Stráže, Biele hliny, Kúty, Lány, Struhárky dolné, Pilcové, Končaborie, Dolný chotár, Kováčech záhumnie, Okľžeň, Slovačka, Chotár, Struhárky horné, Kopánka, Studenovské, Kosiská, Rybníčky, Palové od chotára, Boky

Podobné, Považské podolie:

3624x turistika, 2558x miesto, 295x strom, 164x orientačný bod, 146x turistické informácie, 102x poľovnícky posed, 68x prístrešok, altánok, 54x ohnisko, 47x chranený strom, 45x komín, 44x studňa, 35x miesto na piknik, 33x atrakcia, 17x orientačná mapa, 8x vodárenská veža, 4x väznica, 3x štôlňa, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Považské podolie

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://povazske-podolie.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.