Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Považské podolie » turistika » miesto

Miesto, Považské podolie

Miesto v Považské podolie

V Považské podolie sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Považské podolie:, 1 z 17

Sad Dukelských hrdinov, Prachár, Prostredný jarok, Sady Cyrila a Metoda, Dolné mesto, Háj, Malý Kolačín, Podjelšie, Luhy pod stráňou, DolnáKulichovská, Kopánky, Klanečnica, Nivky, Pod Strane, Zemianske Lieskové, Pod hájom, Dolná skalka, Dlhé štvrte, Rúbanica, Záchodničie, Mierové námestie, V brehoch, Na Jarkoch, Predné nivy, Drohy, Pri kostole, Kučovina, Dolné Turnice, Paľove boky, Vrchpotočie, Nad tehelňou, Dolné lánce, Pod lánmi, Dlhé lánce, Nad Zálužím, Stotina, Sady kapitána Nálepku, Nové Zlatovce, Za richtárskym, Juh, Za lučkou, Nad lopatou, Pažitie do Hája, Pod Huštikom, Na háji, Kopánky, Pribinove sady, Šafranica, Hájik, Lažteky, Kolónia, Zápotočie, Pod Stráne, Komenského sady, Do Hájnice, Mohar, Pod Stráňou, Lánce, Záhrady, Pažite

Miesto, Považské podolie:, 2 z 17

Horekončie, Humience, Bocanka, Na dráhach, Hony, Dlžiny, Dolné jutrá, Brezina, Podhájčie, Nadrečie, Pod židovským cintorínom, Kľučina, Potoky, Chmeliny, Žinková, Pálenica, Nivy, Dolná Kopánka, Brezový háj, Kvášov, Úvoz, Za Kalváriou, HÁMRY, Matúšky-Galanovec, Považské strojárne, Hrbotina, Nad hliníky, Sihoť, Dúbravy, Pred hoštáky-Kráčiny, Hájnicka, Pod Úhovčie, Rybárikovo, Stanoviny, Panské Kopánky, Prostredné diely, Úvoz pri Trstenci, Horenice, Homolky, Na kopánkach, Na mlyny, Od rieky, Blížne doliny, Pred Kvášovcom, Kolonky, Kvášovec, Netričky, Dlhé Hony, Pod Trnovcom, Baradina, Záhumnie od Vŕškov, Stráničky, Haladejova Štepnica, Rieky, Za kamennou cestou, Na Stráži, Pod Ďurihájom, Podhorie, Vrch Kopanice, Dúbravy

Miesto, Považské podolie:, 3 z 17

Sedlište, Pod Drieňovkou, Škrobina, Záhumenie za záhradami, Kvetná, Podvažie, Brezie, Dolina, Dedovec, Záhradky, V Roháčoch, Lipoviny, Horekončie, Na vŕšku, Hliny, Urbánková, Úpotočie, Lúčky, Nad Hájikom, Predborie, Kresačka, Pod dúbravou, Pod hájom, Za Diely, Horná Kresačka, Riadky, Riedka, Naklo, Rúbaná, Pusté, Predný bok, Pánske zeme, Kopánka, Pažite, Dolné Záhumnie, v Potočkách, Kopánky, Predlužie, Dužiny, Urešie, Ustudničie, Záhumnie, Ponižej kríža, Nad dubom, Pod Jarkami, Záhrady pri cintoríne, Kapustniská, Kopce, Háj, Hrad Beckov, Pod Šípek, Sedlište, Dolné kopanice, Uhložie, Dráhy, Do lužok, Hlavy, Záhradky, Záriečie, Dlhé diely

Miesto, Považské podolie:, 4 z 17

Kopánky, Konča humien, Horné jutrá niže hradskej, Na chodníku, Niva, Dlhé tále, Močiarnice, Závoz, Dolová, Zamurie, Zácestie, Na kopaniciach, Pod záhradkou, Pod hraboviny, Niže dediny, Za humnami, Blatná, Dolné hlavy, Chrastie, Zástranie, U Hankov, Lúčky, Záhumnie, Za Váhom, Važina, Záhumnie, Medziplotie, Plevovci, Žľaby, Bobovec, Pod Keblie, Medzihorie, Keblov, Prietrž, Diely do Kolačinského, Dieliky, Zbýšovy, Kúty, Kubrica, Za mlynie, Lukavica, Krtore, Lúky, Pobrežie, Sady, Horekopčie, Hradnianka, Za hostácie, Kopánky, Skala, Markov laz, Kuvička, Pod Juričkech lazmi, Horné nivy, Kolónia, Horné štrky, Pod Vinicou, Moškov laz, Marček, Záhorčie

Miesto, Považské podolie:, 5 z 17

Za hôrkou, Nadkostolie, Potoky, Lúky, Od súhrady, Hôrka, Záhradisko, Dolná pažiť, Dolný Háj, Zárieč - Keblov, Hôrka, Amfiteáter Ilonka, Potôčky, Vrtielky, Dolné Horevsie, Jamy, Nivka, Pod brehy, Predná Lazúra, Za múrom, Lazy, Za majerom, Pred bránou, Pod Skotnou, Horné Horevsie, Bielech záhumnie, Za Kulhánkom, Dolné záhumnie, Podrúbane, Ďurkovice, Horný Vrch, Podžlabie, Pod skalou, Záhumnie pod Lazmi, Pri obrázku, Zelnica, Za parkany, Hudkovské lúčky, Somoš, Chmelisko, Pod úvozie, Kopané, Námestie Gen. Jurecha, Piechov, Rudé, Pod kostolom, Pastovník, Za cigánom, Podkružie, Slatiny, Štepnica, Hájiky, Na rybníkoch, Prúdy, Lazy, Dolné Podháje, Lúky, Ritviny, Sedlište, Horný majer

Miesto, Považské podolie:, 6 z 17

Salašek, Sklady, Zárečie, Predné hony, Pod dielom, Na tehelni, Pod Náklom, Pri Tehelni, Kanada, Dolné Podvŕbie, Dlhé diely, Skalka pri Trenčíne, Nad Breh, Vyšovec, Štrbová, Nová Košeca, Somorova hora, Na hájiku, Dužiny, Pod súvozie, Dúbrava, Líščia dolina, Dolné kúty, Kamienky, Horné kúty, Nad Nosicami, Dolný Koniec, Kopec, Dlhé diely, U medze, Vrchovina, Na Kalužách, Polík, Peckové, Záskalie, Nové Nosice, Rybníky, Pri Borskom Hájnikovi, Niva do Dubnického, Chriby, Kobyliny, Konča predovsia, Pod lúčky, Horné močiare, Biskupická sihoť, Zátoka pokoja, Klince, U višienky, Za majerom, Prejtianska dolina, Strelovka, Železná dolina, Turecko, Do potoka, Hájnice, Prúdik, Kožovky, Kozie nohy, Španie, Bažantica

Miesto, Považské podolie:, 7 z 17

Rieky, Škranichová, Srnianske, Kopanice, Pod Tureckom, Pod Jarčie, Ostredok, Diely, Belice, Bogáňovská, Kruhy, Krivá, Veľké Kozie, Vinohrádok, Kúty, Gacová, Rozvadze, Zadné kopanice, Záhumnie, Kosová, Sitník, Černachová, Pažitky, Žrebík, Prostredné kopanice, Mravcov vŕšok, Veľké kliny, Trhonky, Breziny, Krivá hať, Kamenec, Horné lúky, Pod Kamencom, Nad baňami, Dráč, Za sadom, Horniakovská, Prvý Komárovec, Pred Černachovou, Predné kopanice, Druhý Komárovec, Bane, Dlhé chrastie a Járky, Zahumnie, Pod Čiernym vrchom, Rovniny na Turecku, Zadné Kučie, Nové kopanice, Ladašovec, Predné Kučie, Prašivé, Malé kliny, Krížna, Podlipie, Krátke Hradištia, Fúkalová, Dlhé Hradištia, Kojná hora, Zábrež, Jašterová

Miesto, Považské podolie:, 8 z 17

Tlstá hora, Priečne, Vŕšky, Pod zámkom, Hrbatová, Nižovce, Havrania, Háje, Dúbrava, Krásna dolina, Dlhé hony, Kamienky, Koštecké lazy, Komíny, Hore končie, Pasienok, Huorkové, Nad lúčkami, Dobroňská záhrada, Nad stokom, Dolné Seravy, Sýkorová hať, Horekončie, Horné Seravy, Priedolie a Stráne, Horná vaniačka, Sihôtky, Stok, Nad hradskou, Druhé pole, Galoty, Úvesy a Kališča, Nadovsie, Kamenec a za Kamencom, Podoknie, Na Háji, Pod hradskou, Podlipie, Za železnicou, Pod kopcom, Dolné pole od Bierovského, Pred Kamencom, Pod Miklovkou, Predná sihoť, Strihovské, Záborie, Hlboče, Na kopcoch, Na Dolinách, Lagiň za Hájom, Rokytie, Kráčiny a Červenky, Dolné pole od Melčického, Pod Pleškami, Dolé lúky, Dolné záhumnie, Vyšné záhumnie, Biedová, Lúčky, Kaňová

Miesto, Považské podolie:, 9 z 17

Pri hájove, Proti Stráňam, Lipie, Drahy, Záhradište, Háj, Sihoť, Pod Ostrým vrchom, Kopanie, Chríby, Jelšie, Gáliková, Baškovec, Bučina, Veľké lány, Besne, Vyšovsie, Kopanica, Za nádržou, Lhota, Kopanice, Predné hony, Močiarnice, Na Dlhej, Chrenovisko, Uhlisko, Horekončie, Pod Pahorkom, Lazište, Sihote, Pod Lazišťom, Dolné Jamy, Horné lúčky, Medzijarčie, Dolné Lúčky, Nádavky, Pažitné, Za Zelenou vodou, Dolný háj, Betina dolinka, Horné záhumnie, Nad záhradami, Važce, Rúbanica, Chodníky, Za štrekou, Pažitie, Klince, Osičie, Nad baňou, Hliník, Zábrezie, Dúbravy, Mladý háj, Závodie, Kobelia, Medzihorie, Horné pole, Tretie pole, Skalka

Miesto, Považské podolie:, 10 z 17

Nadtepličie, Hriadky, Rúbane, Dolinky, Močiare, Čmelničky, Úvozy, Pasienky, Rudiny, Na hrobli, Ďuriakove, Zákružie, Diaľne doliny, Kanada, Hájnická, Nadávky, Pod Vráblovkou nad Salašom, Dúbravy, Toravská, Za Blažovou, Háj a Pliešky, Kopánky, V Krúze, Spálovice, Včelíny, Pod Stanoviny, Široký diel, Nad hradskou, Filovec, Medzi jarčie, Kopanice, Pod hradskou, Seravy, Lúky, Lojkové, Dráhy, Horné jutrá, Kulhinec, Podbrezie, Svitavy, Závačšie, Konské, Na Baráku, Jarcová, Sihot, Malé Lieskové, Úvozy, Veľká sihoť, Radvaň, Diely vyše kostola, Nad Červencom, Pole, Čierne blato a Bočky, Nad hore Končie, Predné lány, Dlhý diel, Hvozdie, Predné lúky, Vrchpotočie, Stránie

Miesto, Považské podolie:, 11 z 17

Predné hriadky, Nad Drezákom, Ondrušovica, Nad sadmi, Prúd, Nad potokmi, Suché potoky, Horné záhumnie, Hončeky, Hlboké, Strzeniska, Chmelinec, Pod Lazmi, Medzi rieky, Trstnica, Bielovské, Nad kalváriou, Vražiny, Háje, Na lúčie, Sedlo a Kruh, Uľahle, Močiare, Vavrincová, Pod Hoľazňami, Lánček, Janová, Záhumnie, Závažie, Cesnátka, Spanie nivy, V húšťach, Pred Bormi, Miškech laz, Háj, Stará Breza, Hlavy, Dielnica, Lipie, Luzok, Tŕpkové, Pažite, Diely, Kašové, Lieskovec, Rázove, Lány, Dávidovo, Pod vŕškom, Nad podprievalom, Šiková, Zadné zahumnie, Noviny, Vysoká, Lúky, Prieseky, Doliny, Luhy, Rozdielik, Záhajčie

Miesto, Považské podolie:, 12 z 17

Horný háj, Babušovské, Podborie, Hlodky, Zasyp, Dolina, Pod krížom, Medzi cestami, Stráne, Pod Hradište, Záchrastie, Široká, Urbanová, Pod rybníkom, Kuntovice, Zálipie, Sedlisk, Dielne lány, Háj, Prašnica, Na lánoch, Dlhý diel, Prúdy, Panská niva, Za bukovinou, Záhumnie, Do lazov, Vrch Prevrat, Kruhy, Kalamenky, Pod Kalinou, Šibeničné, Pri mlyne, Kúty, Podkraviak, Prúdie, Zadné zahorčie, Záhumenica, Horné Dúbravy, Konča hrádze, Laz pod Hájom, Podhajčie, Panovce, Fialová štvrť, Na háje, Prostredné lány, Pieskova, Janova dolina, Skaličky, Uhrinok, Borie, Za kanálom, Horná Kopánka, Salaš, Sigôtky, Pažite, Rozsypanice, Žadovce, Podstránie, Súvozy

Miesto, Považské podolie:, 13 z 17

Bystré, Doliny, Pod Hájom, Kopanice, Lipová, Jama, Za Nivkou, Hrbatá, Príhlavky, Dolné záhumnie, Súdna, Prieloha, Zásičie, Kravince, Maližná dolina, Na rúbaniskách, Kvášov, Rúbanisko, Za Suchým, Okolo zámku, Košarisko, Pod dubím, Pažitie, Bočina, Za kanálom, Lazy, Hrabie, Sina osada, Volnovská, Pod Manínom, Kalný laz, Sihoť, Jazero, Zábreh, Prúdik, Kopec Jasenica, Kozín, Horné diely, Chodničné, Zábrezie, Zadné Lazy, Mokradza, Hôrka, Chrastné, Za Prevratom, Pod Úvozom, Pri strážnom domčeku, Chalupiská, Potoky, Chrástka, Noviny, Zajarčie, Hlboká, Hríbová, Dubníky, Vápenky, Boky, V hájoch, Skala Rohatá, Uhlisko

Miesto, Považské podolie:, 14 z 17

Pod Strachovnicu, Zadné Kopanice, Záhradky, Lazy, Pod Táračkou, Skotňa, V psej, Prihlavky, Vrchy, Na kopanici, Pod Skalicami, Prielohy, Kopanica, Sedlište, Pod Chudým, Podhorčie, Kúty, Záchrastie, Blízke Závršie, Stráničky, Dolinky pri Kráľovke, Lazy, Dolné Dúbravy, Horné lánce, Prostredné lánce, Zadné Málenie, Nalúčie, Pod jelšie, Nad kútiky, Žlabiny, Zrebíky, Smrekovec, Teplička, Sihoť, Prúdik, Chrapkovské, Hlavienky a Dlhé nivy, Dolná lúka, Predné lány, Vrchoviny, Dlhé lúky, Medzi jarkami, Kúty pri Moštenci, Zlomkový jarok, Pod kopanie, Bukovina, Diely medzi kanálom a potokom, Chrástky, Vrch Diel, Nadhumenie, Laz, Bočky, Horné lúky, Hriadky, Zelnice, Háj, Pod nádražim, Záhony, Osnisko, Nad obrazmi

Miesto, Považské podolie:, 15 z 17

Za Váhom, Pod skladom, Vrchovina, Kopanice, Medziskalie, V Žľaboch, Zadné dielnice, Na briežku, Zadné Bukoviny, Horné medzihorie, Brezie, Nadhumnie, Nivky, Pred Váhom, Lúčky, Chrasť, Skala, Nad mlynom, Vršteky, Háj, Rúbanica, Kopanica, Kúty, Záhumnie, Za Hôrčinou, Dolné podcestie, Medzi potoky, Podcestie, Stredné hriadky, Dlhé kusy, Zadné hriadky, Dolný vŕšok, Nad vŕškom, Trstenec, Za lúčie, Packovka, Chotárne nivy, Honičov, Pod Skalkou, Za hájom, Dušianica, Za Úvozom, Do Martinovca, Štepnice, Dlžiny, Prúdy, Závažce, Zábrehy, Blažková, Rovienky, Nad Háj, Predné dielnice, Diely od hradskej, Nadobrazie, Horné podcestie, Breziny, Snožek, Birošská, Predné záhumnie, V doline

Miesto, Považské podolie:, 16 z 17

Nad lipou, Lastek, Vrchy, Háje, Medzi lazom, Páleniská, Stráne, Dlhé, Ohrady, Hôrky, Nad Zápotočím, Nadvažie, Ploštiny, Ivanka, Horný vŕšok, Lán, Pažite, Boky, Fabušova, Do zasypu, Šimarovec, Strmé váhy, Hôrka, Prostredná, Podolok, Podlazie, Hliny, Lánce, Prostredné nivy, Holé vrchy, Na mestskom, Prievraty, Polieščie, Dolukončie, Rola Sihot, Pasienok Sihot, Brezovice, Rúbanisko, Boky, Horné dielnice, Kútik, Pilcové, Slovačka, Boky, Kotly, Kopánka, Doné Turnice, Lány, Stredné Turnice, Studenovské, Dolný chotár, Za Čačíkom, Horné Turnice, Stráže, Čierna kopanica, Kalvičky, Podskalie, Dolné medzihorie, Lazy, Rúbaniská

Miesto, Považské podolie:, 17 z 17

Pod Chotárom, Struhárky dolné, Kúty, Pilcové obory, Kňazove chrástie pod horou, Za štrekou, Kováčech záhumnie, Kopeckých močiar, Chotár, Za Rakovce, Staré salaše, Nivy, Palové od chotára, Hliniak, Medziskalie, Bysterec, Hraboviny, Salaše, Uhlisko, Šinková, Kováčech záhrady, Pod Dielom, Marková, Breziny pod vlčou jamou, Zádražie, Okľžeň, Zálazie, Vrch doliny, Končaborie, Kňazové chrástky, Humenice, Svinice, Struhárky horné, Dagová, Na záhradkách, Rybníčky, Priepadliská, Lašteky, Pred Beňovskovci, Duľahel

Podobné, Považské podolie:

3539x turistika, 2493x miesto, 288x strom, 161x orientačný bod, 145x turistické informácie, 101x poľovnícky posed, 68x prístrešok, altánok, 49x ohnisko, 47x chranený strom, 45x komín, 44x studňa, 35x miesto na piknik, 33x atrakcia, 17x orientačná mapa, 8x vodárenská veža, 4x väznica, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Považské podolie

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://povazske-podolie.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.