Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Považské podolie » turistika » miesto

Miesto, Považské podolie

Miesto v Považské podolie

V Považské podolie sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Považské podolie:, 1 z 17

Sad Dukelských hrdinov, Dolné mesto, Sady Cyrila a Metoda, Háj, Luhy pod stráňou, Malý Kolačín, Klanečnica, Podjelšie, DolnáKulichovská, Kopánky, Nivky, Zemianske Lieskové, Pod hájom, Pod Strane, Dolná skalka, Dlhé štvrte, Pred hoštáky-Kráčiny, Predné nivy, Záchodničie, Mierové námestie, V brehoch, Pri kostole, Paľove boky, Nad tehelňou, Šafranica, Stotina, Dolné lánce, Prachár, Dlhé lánce, Sady kapitána Nálepku, Zápotočie, Nové Zlatovce, Za richtárskym, Pod lánmi, Juh, Prostredný jarok, Pod Stráňou, Záhrady, Kopánky, Za lučkou, Pažitie do Hája, Pribinove sady, Na háji, Nad lopatou, Pod Huštikom, Lažteky, Do Hájnice, Nad Zálužím, Hájik, Vrchpotočie, Mohar, Pod Stráne, Komenského sady, Kolónia, Lánce, Vrch Kopanice, Pažite, Bocanka, Na dráhach, Záhradky

Miesto, Považské podolie:, 2 z 17

Horekončie, Dlžiny, Hony, Dolné jutrá, Brezie, Brezina, Chmeliny, Pod židovským cintorínom, Potoky, Nadrečie, Nivy, Žinková, Pálenica, Hrbotina, Považské strojárne, Brezový háj, Dolná Kopánka, Úvoz, Sihoť, Nad hliníky, Hájnicka, Pod Úhovčie, Rybárikovo, Dúbravy, Chalupovská, Predný bok, Úvoz pri Trstenci, Stanoviny, Prostredné diely, Panské Kopánky, Na mlyny, Homolky, Od rieky, Rúbanica, Horenice, Drohy, Na kopánkach, Pod Trnovcom, Netričky, Kvášovec, Dlhé Hony, Dolné Turnice, Blížne doliny, Pred Kvášovcom, Kučovina, Pod Ďurihájom, Ustudničie, Podhorie, Baradina, Za kamennou cestou, Stráničky, Na Stráži, Horekončie, Urešie, Haladejova Štepnica, Rieky, Pod Drieňovkou, Záhrady pri cintoríne, Kvetná, Dedovec

Miesto, Považské podolie:, 3 z 17

Kapustniská, Podvažie, Humience, Škrobina, Dolina, V Roháčoch, Úpotočie, Podhájčie, Nad Hájikom, Hliny, Na vŕšku, Lipoviny, Urbánková, Lúčky, Za Diely, Matúšky-Galanovec, Horná Kresačka, Kresačka, Predborie, Riadky, Pod hájom, Pod záhradkou, Za Kalváriou, Naklo, Riedka, Kľučina, Rúbaná, v Potočkách, Pánske zeme, Dolné hlavy, Predlužie, Pažite, Záhumnie, Dolné Záhumnie, Pusté, Záhumnie od Vŕškov, Kopánka, Kopánky, Dužiny, HÁMRY, Dúbravy, Sedlište, Záhumnie, Kolonky, Nad dubom, Ponižej kríža, Pod Jarkami, Háj, Záhumenie za záhradami, Hrad Beckov, Pod Šípek, Kopce, Sedlište, Dráhy, Dolné kopanice, Do lužok, Kvášov, Uhložie, Dlhé diely, Záhradky

Miesto, Považské podolie:, 4 z 17

Záriečie, Hlavy, Kopánky, Konča humien, Horné jutrá niže hradskej, Závoz, Dlhé tále, Močiarnice, Dolová, Pod dúbravou, Niva, Na chodníku, Niže dediny, Zácestie, Zamurie, Pod hraboviny, Za humnami, Na kopaniciach, Chrastie, Zástranie, U Hankov, Blatná, Lúčky, Medziplotie, Plevovci, Za Váhom, Záhumnie, Važina, Medzihorie, Žľaby, Bobovec, Keblov, Pod Keblie, Zbýšovy, Za mlynie, Dieliky, Kubrica, Kúty, Prietrž, Diely do Kolačinského, Kopánky, Lukavica, Za hostácie, Sady, Lúky, Krtore, Pobrežie, Hradnianka, Horekopčie, Pod Juričkech lazmi, Lúky, Skala, Od súhrady, Kolónia, Horné nivy, Kuvička, Marček, Horné štrky, Markov laz, Potoky

Miesto, Považské podolie:, 5 z 17

Moškov laz, Záhorčie, Pod Vinicou, Nadkostolie, Za hôrkou, Pod brehy, Pred bránou, Záhradisko, Dolné Horevsie, Vrtielky, Jamy, Hôrka, Za múrom, Amfiteáter Ilonka, Nivka, Zárieč - Keblov, Potôčky, Lazy, Hôrka, Dolný Háj, Dolná pažiť, Predná Lazúra, Za majerom, Podrúbane, Ďurkovice, Zelnica, Pod Skotnou, Dolné záhumnie, Záhumnie pod Lazmi, Pri obrázku, Horné Horevsie, Za parkany, Bielech záhumnie, Pod skalou, Horný Vrch, Za Kulhánkom, Podžlabie, Somoš, Piechov, Rudé, Námestie Gen. Jurecha, Pod úvozie, Pastovník, Kopané, Pod kostolom, Chmelisko, Hudkovské lúčky, Pod dielom, Dolné Podháje, Lúky, Ritviny, Slatiny, Prúdy, Štepnica, Salašek, Za cigánom, Zárečie, Sedlište, Predné hony, Dolné Podvŕbie

Miesto, Považské podolie:, 6 z 17

Lazy, Podkružie, Sklady, Hájiky, Na tehelni, Horný majer, Kanada, Pod Náklom, Dlhé diely, Na rybníkoch, Pri Tehelni, Nad Breh, Skalka pri Trenčíne, Vyšovec, Somorova hora, Na hájiku, Nová Košeca, Štrbová, Dužiny, Dúbrava, Pod súvozie, Líščia dolina, Horné kúty, Dolné kúty, Kamienky, Nad Nosicami, Dolný Koniec, Kopec, Dlhé diely, Vrchovina, U medze, Na Kalužách, Polík, Peckové, Nové Nosice, Záskalie, Rybníky, Pri Borskom Hájnikovi, Niva do Dubnického, Chriby, Konča predovsia, Kobyliny, Pod lúčky, Horné močiare, Zátoka pokoja, Klince, Biskupická sihoť, U višienky, Záhumnie, Prejtianska dolina, Španie, Do potoka, Kozie nohy, Strelovka, Kožovky, Turecko, Bažantica, Hájnice, Železná dolina, Prúdik

Miesto, Považské podolie:, 7 z 17

Škranichová, Rieky, Kopanice, Pod Tureckom, Srnianske, Ostredok, Diely, Pod Jarčie, Záhumnie, Prostredné kopanice, Pred Černachovou, Za sadom, Kosová, Dráč, Kamenec, Žrebík, Pod Kamencom, Breziny, Černachová, Vinohrádok, Horné lúky, Horniakovská, Nad baňami, Mravcov vŕšok, Gacová, Veľké Kozie, Zadné kopanice, Pažitky, Trhonky, Sitník, Krivá, Prvý Komárovec, Kúty, Kruhy, Belice, Bogáňovská, Rozvadze, Krivá hať, Veľké kliny, Bane, Kojná hora, Prašivé, Zahumnie, Zadné Kučie, Podlipie, Krátke Hradištia, Malé kliny, Ladašovec, Nové kopanice, Krížna, Pod Čiernym vrchom, Predné kopanice, Druhý Komárovec, Fúkalová, Dlhé Hradištia, Dlhé chrastie a Járky, Predné Kučie, Rovniny na Turecku, Kamienky, Hrbatová

Miesto, Považské podolie:, 8 z 17

Zábrež, Háje, Havrania, Priečne, Jašterová, Nižovce, Hore končie, Pasienok, Dúbrava, Komíny, Krásna dolina, Vŕšky, Tlstá hora, Dlhé hony, Koštecké lazy, Pod zámkom, Huorkové, Nad stokom, Proti Stráňam, Kamenec a za Kamencom, Horekončie, Dolné pole od Melčického, Na Háji, Vyšné záhumnie, Dolé lúky, Pod Miklovkou, Biedová, Za železnicou, Na Dolinách, Stok, Strihovské, Dobroňská záhrada, Horná vaniačka, Dolné záhumnie, Nad hradskou, Predná sihoť, Pri hájove, Druhé pole, Na kopcoch, Pod Pleškami, Horné Seravy, Galoty, Dolné Seravy, Úvesy a Kališča, Pod kopcom, Kaňová, Priedolie a Stráne, Rokytie, Lagiň za Hájom, Hlboče, Sýkorová hať, Lúčky, Dolné pole od Bierovského, Záborie, Sihôtky, Podoknie, Pred Kamencom, Kráčiny a Červenky, Nad lúčkami, Podlipie

Miesto, Považské podolie:, 9 z 17

Nadovsie, Pod hradskou, Lazište, Močiarnice, Dolné Lúčky, Filovec, Nádavky, Dolinky, Nad záhradami, Diely vyše kostola, Včelíny, Rúbane, Svitavy, Močiare, Diaľne doliny, Pasienky, Za Zelenou vodou, Medzijarčie, Seravy, Sihoť, Veľká sihoť, Horné záhumnie, Tretie pole, Pod Lazišťom, Kulhinec, Baškovec, Pažitné, Hriadky, Podbrezie, Závačšie, Pažitie, Kopanica, Drahy, Zákružie, Široký diel, Toravská, Nadávky, Háj a Pliešky, Háj, Uhlisko, Pod Vráblovkou nad Salašom, Nad baňou, Jarcová, Sihot, Záhradište, Predné hony, Kobelia, Horné lúčky, V Krúze, Dúbravy, Kopanice, Gáliková, Na Dlhej, Kopanice, Zábrezie, Hliník, Rudiny, Dolné Jamy, Pod Pahorkom, Konské

Miesto, Považské podolie:, 10 z 17

Na Baráku, Za štrekou, Klince, Úvozy, Pod Stanoviny, Mladý háj, Závodie, Nad Červencom, Na hrobli, Za Blažovou, Chríby, Horekončie, Rúbanica, Horné jutrá, Úvozy, Veľké lány, Hájnická, Ďuriakove, Skalka, Važce, Chrenovisko, Lojkové, Kanada, Čmelničky, Pod Ostrým vrchom, Chodníky, Za nádržou, Sihote, Lúky, Betina dolinka, Vyšovsie, Nad hradskou, Medzi jarčie, Dráhy, Dolný háj, Kopanie, Medzihorie, Lhota, Nadtepličie, Besne, Pod hradskou, Kopánky, Spálovice, Osičie, Jelšie, Radvaň, Malé Lieskové, Bučina, Dúbravy, Lipie, Horné pole, Luhy, Chalupiská, Pod vŕškom, Lány, Sedlisk, Nad kalváriou, Podhorčie, Doliny, Kozín

Miesto, Považské podolie:, 11 z 17

Dlhý diel, Rázove, Kuntovice, Močiare, Kúty, Sigôtky, Nad Drezákom, Pred Bormi, Záchrastie, Pod Hoľazňami, Pažite, Pažitie, Zadné Kopanice, Chrapkovské, Spanie nivy, Skaličky, Chodničné, Boky, Jazero, Cesnátka, Strzeniska, Zasyp, Horné záhumnie, Konča hrádze, Lúky, Prúdik, Zálipie, Stráne, Chmelinec, Hriadky, Mokradza, Zábreh, Nad sadmi, Maližná dolina, Podhajčie, Hrabie, Záhumenica, Zadné Málenie, Záhumnie, Panská niva, Pažite, Stráničky, Predné lány, Záhradky, Hlboká, Sihoť, Babušovské, Rúbanisko, Dávidovo, Príhlavky, Bystré, V hájoch, Horné lánce, Chrástky, Zadné zahorčie, Miškech laz, Kalný laz, Hrbatá, Diely, Za kanálom

Miesto, Považské podolie:, 12 z 17

Prihlavky, Prieseky, Hvozdie, Súvozy, V húšťach, Luzok, Pod Kalinou, Suché potoky, Kopanice, Za Nivkou, Pod krížom, Nalúčie, Dolné záhumnie, Nad podprievalom, Potoky, Bočky, Bukovina, V psej, Zadné Lazy, Predné lány, Prielohy, Ondrušovica, Sihoť, Háj, Uľahle, Pod Skalicami, Na lúčie, Lazy, Vápenky, Dielnica, Vrchoviny, Fialová štvrť, Janová, Šibeničné, Nadhumenie, Žlabiny, Smrekovec, Okolo zámku, Chrástka, Prúd, Kruhy, Na háje, Do lazov, Dolné Dúbravy, Pod Hradište, Za bukovinou, Hríbová, Dolinky pri Kráľovke, Horný háj, Lipová, Blízke Závršie, Na kopanici, Záchrastie, Sina osada, Lieskovec, Kopec Jasenica, Podstránie, Chrastné, Dlhý diel, Pod Úvozom

Miesto, Považské podolie:, 13 z 17

Nad kútiky, Rozdielik, Teplička, Pod Lazmi, Záhumnie, Hončeky, Vrchpotočie, Zlomkový jarok, Čierne blato a Bočky, Na rúbaniskách, Hlavienky a Dlhé nivy, Uhlisko, Bielovské, Vavrincová, Kvášov, Dlhé lúky, Horné lúky, Pri mlyne, Pod jelšie, Pod Hájom, Zadné zahumnie, Laz, Horné Dúbravy, Borie, Pod kopanie, Vražiny, Prostredné lánce, Háj, Košarisko, Uhrinok, Pod Manínom, Zrebíky, Šiková, Stránie, Pod Táračkou, Pod Strachovnicu, Na lánoch, Lazy, Urbanová, Za Prevratom, Janova dolina, Salaš, Lánček, Dolina, Súdna, Žadovce, Skala Rohatá, Podborie, Prúdy, Trstnica, Rozsypanice, Sedlo a Kruh, Za Suchým, Prúdik, Kašové, Horné diely, Hlboké, Lazy, Dolná lúka, Hôrka

Miesto, Považské podolie:, 14 z 17

Nad hore Končie, Vrchy, Sedlište, Široká, Medzi rieky, Pod dubím, Hlodky, Prostredné lány, Horná Kopánka, Vrch Prevrat, Skotňa, Panovce, Kopanica, Jama, Predné hriadky, Pieskova, Zajarčie, Prieloha, Vysoká, Medzi cestami, Nad potokmi, Laz pod Hájom, Za kanálom, Pod Chudým, Predné lúky, Podkraviak, Zásičie, Háje, Hlavy, Zábrezie, Pod rybníkom, Stará Breza, Kúty pri Moštenci, Vrch Diel, Medzi jarkami, Doliny, Prúdie, Dubníky, Závažie, Tŕpkové, Noviny, Kalamenky, Lipie, Pole, Diely medzi kanálom a potokom, Pri strážnom domčeku, Kravince, Noviny, Prašnica, Záhajčie, Bočina, Dielne lány, Volnovská, Kúty, Do Martinovca, Strmé váhy, Ploštiny, Rúbanisko, Háje, Dolný vŕšok

Miesto, Považské podolie:, 15 z 17

Vršteky, Nad obrazmi, Prostredné nivy, Fabušova, Medzi potoky, Rovienky, Horný vŕšok, Boky, Podlazie, Stráne, Chotárne nivy, Pod Skalkou, Podolok, Záhumnie, Na briežku, Trstenec, Pod nádražim, Za hájom, Dušianica, Vrchy, Polieščie, Packovka, Prievraty, Nad vŕškom, Nad mlynom, Vrchovina, Lán, Šimarovec, Za Úvozom, Za Váhom, Predné záhumnie, Kúty, Dolukončie, Honičov, Predné dielnice, Snožek, Pred Váhom, Holé vrchy, Nivky, Háj, Breziny, Nad lipou, Dlhé kusy, Podcestie, Horné dielnice, Lúčky, Hôrka, Brezovice, Stredné hriadky, Diely od hradskej, Na mestskom, Ivanka, Zábrehy, Pod skladom, Medziskalie, Závažce, Nadobrazie, Háj, Blažková, Dolné podcestie

Miesto, Považské podolie:, 16 z 17

Hliny, Skala, Lastek, Pažite, Nadvažie, Rola Sihot, Chrasť, Birošská, Dlhé, Horné medzihorie, Záhony, Dlžiny, Štepnice, Horné podcestie, Zelnice, Zadné dielnice, Kopanice, Zadné Bukoviny, Osnisko, Pasienok Sihot, Medzi lazom, Nad Zápotočím, Nadhumnie, Brezie, Do zasypu, Boky, V Žľaboch, Prúdy, Ohrady, Zadné hriadky, Prostredná, Za Hôrčinou, Páleniská, Nad Háj, Lánce, Hôrky, Kopanica, V doline, Rúbanica, Za lúčie, Studenovské, Kopánka, Kováčech záhrady, Kováčech záhumnie, Nivy, Zálazie, Kopeckých močiar, Stredné Turnice, Pod Dielom, Struhárky horné, Na záhradkách, Pod Chotárom, Rúbaniská, Kňazové chrástky, Staré salaše, Dolné medzihorie, Doné Turnice, Marková, Okľžeň, Svinice

Miesto, Považské podolie:, 17 z 17

Bysterec, Pilcové obory, Lány, Kotly, Salaše, Čierna kopanica, Kúty, Za štrekou, Dolný chotár, Kalvičky, Kútik, Stráže, Uhlisko, Chotár, Za Rakovce, Za Čačíkom, Hraboviny, Medziskalie, Pilcové, Šinková, Vrch doliny, Kňazove chrástie pod horou, Rybníčky, Dagová, Humenice, Boky, Breziny pod vlčou jamou, Struhárky dolné, Podskalie, Hliniak, Končaborie, Lazy, Slovačka, Na Jarkoch, Zádražie, Palové od chotára, Horné Turnice, Babina, Lazček, Starý potok

Podobné, Považské podolie:

3498x turistika, 2493x miesto, 263x strom, 153x orientačný bod, 144x turistické informácie, 100x poľovnícky posed, 66x prístrešok, altánok, 48x ohnisko, 47x chranený strom, 44x komín, 43x studňa, 34x miesto na piknik, 33x atrakcia, 17x orientačná mapa, 8x vodárenská veža, 4x väznica, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Považské podolie

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://povazske-podolie.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.