Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Považské podolie » turistika » miesto

Miesto, Považské podolie

Miesto v Považské podolie

V Považské podolie sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Považské podolie:, 1 z 17

Sad Dukelských hrdinov, Sady Cyrila a Metoda, Zemianske Lieskové, Podjelšie, Klanečnica, Pod hájom, Malý Kolačín, Háj, Kopánky, Luhy pod stráňou, DolnáKulichovská, Dolná skalka, Nivky, Pod Strane, Pred hoštáky-Kráčiny, Dlhé štvrte, Záchodničie, Mierové námestie, Homolky, Paľove boky, V brehoch, Pri kostole, Predné nivy, Šafranica, Nad tehelňou, Vŕšok, Pod Stráne, Sady kapitána Nálepku, Stotina, Nové Zlatovce, Prachár, Nad Zálužím, Za richtárskym, Vrchpotočie, Kopánky, Dolné lánce, Pod Stráňou, Lánce, Juh, Nad lopatou, Dlhé lánce, Prostredný jarok, Za lučkou, Pažitie do Hája, Na háji, Pribinove sady, Pod Huštikom, Komenského sady, Kolónia, Pod lánmi, Do Hájnice, Lažteky, Hájik, Zápotočie, Mohar, Dolná Kopánka, Vrch Kopanice, Pažite, Záhrady, Bocanka

Miesto, Považské podolie:, 2 z 17

Humience, Na dráhach, Horekončie, Rieky, Záhradky, Dolné jutrá, Hony, Chmeliny, Pod židovským cintorínom, Nadrečie, Podhájčie, Brezina, Žinková, Pálenica, Nivy, Za Kalváriou, Predborie, HÁMRY, Za Diely, Kvášov, Považské strojárne, Horná Kamenná, Dúbravy, Nad hliníky, Rybárikovo, Hájnicka, Pod Úhovčie, Rúbaná, Sihoť, Predný bok, Chalupovská, Prostredné diely, Panské Kopánky, Stanoviny, Drohy, Na kopánkach, Od rieky, Rúbanica, Dolné mesto, Na mlyny, Dlhé Hony, Kučovina, Pod Trnovcom, Netričky, Kvášovec, Pred Kvášovcom, Dolné Turnice, Na Stráži, Urešie, Stráničky, Podhorie, Blížne doliny, Pod Ďurihájom, Ustudničie, Haladejova Štepnica, Dlžiny, Dúbravy, Pod Drieňovkou, Na Chrástky, Záhrady pri cintoríne

Miesto, Považské podolie:, 3 z 17

Brezie, Kúsky, Škrobina, Kapustniská, Kvetná, Potoky, Dolina, Dedovec, Podvažie, V Roháčoch, Urbánková, Hliny, Horekončie, Nad Hájikom, Na vŕšku, Úpotočie, Lipoviny, Pod dúbravou, Kresačka, Riadky, Pod hájom, Horná Kresačka, Hrbotina, Úvoz, Matúšky-Galanovec, Kľučina, Prašnice, Riedka, Naklo, Záhumnie od Vŕškov, Dolné Záhumnie, Kopánka, Baradina, Predlužie, Dužiny, Za kamennou cestou, Úvoz pri Trstenci, Pánske zeme, v Potočkách, Pažite, Pusté, Kopánky, Dolné hlavy, Brezový háj, Ponižej kríža, Pod Jarkami, Nad dubom, Kolonky, Sedlište, Záhumnie, Záhumenie za záhradami, Sedlište, Pod Šípek, Hrad Beckov, Kopce, Háj, Uhložie, Horenice, Dolné kopanice, Diel

Miesto, Považské podolie:, 4 z 17

Do lužok, Dráhy, Chrastie, Záhradky, Záriečie, Hlavy, Niva, Dlhé diely, Konča humien, Kopánky, Horné jutrá niže hradskej, Močiarnice, Závoz, Na chodníku, Na kopaniciach, Dolová, Zácestie, Za humnami, Niže dediny, Zamurie, Pod záhradkou, Blatná, Záhumnie, U Hankov, Zástranie, Lúčky, Plevovci, Medziplotie, Za Váhom, Važina, Záhumnie, Žľaby, Keblov, Pod Keblie, Bobovec, Medzihorie, Za mlynie, Zbýšovy, Dieliky, Kúty, Prietrž, Kubrica, Diely do Kolačinského, Horekopčie, Krtore, Lúky, Kopánky, Za hostácie, Hradnianka, Lukavica, Sady, Pobrežie, Markov laz, Skala, Kuvička, Pod Vinicou, Horné štrky, Lúky, Záhorčie, Horné nivy

Miesto, Považské podolie:, 5 z 17

Marček, Moškov laz, Močiarna, Hôrka, Kolónia, Pod Juričkech lazmi, Potoky, Od súhrady, Nadkostolie, Za hôrkou, Pred bránou, Za múrom, Záhradisko, Dolný Háj, Dolné Horevsie, Amfiteáter Ilonka, Za majerom, Hôrka, Pod brehy, Hôrka, Jamy, Vrtielky, Zárieč - Keblov, Potôčky, Lazy, Nivka, Predná Lazúra, Dolná pažiť, Bielech záhumnie, Za Kulhánkom, Ďurkovice, Dolné záhumnie, Podžlabie, Dúbie, Zelnica, Pod skalou, Horný Vrch, Horné Horevsie, Za parkany, Podrúbane, Pod Skotnou, Záhumnie pod Lazmi, Kopané, Hudkovské lúčky, Pastovník, Rudé, Námestie Gen. Jurecha, Somoš, Piechov, Pod úvozie, Chmelisko, Pod kostolom, Pod Náklom, Dolné Podháje, Podkružie, Dlhé diely, Pod dielom, Sedlište, Lúky, Sklady

Miesto, Považské podolie:, 6 z 17

Dolné Podvŕbie, Za cigánom, Štepnica, Prúdy, Na rybníkoch, Ritviny, Horný majer, Zárečie, Na tehelni, Salašek, Pri Tehelni, Predné hony, Hájiky, Kanada, Slatiny, Lazy, Nad Breh, Vyšovec, Somorova hora, Nová Košeca, Na hájiku, Dužiny, Štrbová, Dlhé diely, Dúbrava, Pod súvozie, Líščia dolina, Dolný Koniec, Vrchovina, U medze, Kopec, Na Kalužách, Polík, Rybníky, Pri Borskom Hájnikovi, Niva do Dubnického, Chriby, Kobyliny, Konča predovsia, Horné močiare, Pod lúčky, Zátoka pokoja, Biskupická sihoť, Klince, Prejtianska dolina, Španie, Kožovky, Hájnice, Bažantica, Železná dolina, Strelovka, Do potoka, Prúdik, Kozie nohy, Turecko, Pod Jarčie, Diely, Ostredok, Kopanice, Srnianske

Miesto, Považské podolie:, 7 z 17

Rieky, Škranichová, Pod Tureckom, Kúty, Pažitky, Bogáňovská, Krivá, Kruhy, Belice, Trhonky, Žrebík, Zadné kopanice, Pred Černachovou, Horné lúky, Záhumnie, Gacová, Veľké Kozie, Rozvadze, Nad baňami, Kosová, Černachová, Horniakovská, Dráč, Mravcov vŕšok, Prostredné kopanice, Prvý Komárovec, Sitník, Breziny, Krivá hať, Pod Kamencom, Vinohrádok, Za sadom, Veľké kliny, Kamenec, Ladašovec, Bane, Prašivé, Krátke Hradištia, Predné Kučie, Krížna, Čierny vrch, Dlhé chrastie a Járky, Podlipie, Zadné Kučie, Fúkalová, Dlhé Hradištia, Rovniny na Turecku, Nové kopanice, Pod Čiernym vrchom, Predné kopanice, Druhý Komárovec, Zahumnie, Malé kliny, Kojná hora, Dúbrava, Zábrež, Koštecké lazy, Komíny, Krásna dolina, Priečne

Miesto, Považské podolie:, 8 z 17

Vŕšky, Kamienky, Pasienok, Havrania, Dlhé hony, Jašterová, Tlstá hora, Háje, Pod zámkom, Hore končie, Hrbatová, Huorkové, Nižovce, Rokytie, Biedová, Kaňová, Nadovsie, Dolné Seravy, Za železnicou, Lagiň za Hájom, Pri hájove, Podoknie, Pod Pleškami, Horné Seravy, Horekončie, Horná vaniačka, Dobroňská záhrada, Lúčky, Podlipie, Galoty, Sihôtky, Pod kopcom, Dolné pole od Melčického, Dolé lúky, Vyšné záhumnie, Záborie, Sýkorová hať, Kamenec a za Kamencom, Hlboče, Na Háji, Druhé pole, Na kopcoch, Nad lúčkami, Dolné pole od Bierovského, Stok, Proti Stráňam, Dolné záhumnie, Nad hradskou, Pred Kamencom, Na Dolinách, Predná sihoť, Pod hradskou, Strihovské, Nad stokom, Pod Miklovkou, Kráčiny a Červenky, Priedolie a Stráne, Úvesy a Kališča, Konské, Kopanice

Miesto, Považské podolie:, 9 z 17

Medzi jarčie, Dúbravka, Nad hradskou, Kopanice, Lojkové, Horekončie, Uhlisko, Horné jutrá, Pod Lazišťom, Za Zelenou vodou, Na hrobli, Na Dlhej, Na Baráku, Za Blažovou, Háj, Kopanica, Betina dolinka, Včelíny, Drahy, Tretie pole, Malé Lieskové, Nadtepličie, Predné hony, Mladý háj, Horné lúčky, Veľká sihoť, Pasienky, Chrenovisko, Chodníky, Radvaň, Nad baňou, Nádavky, Sihote, Dolné Jamy, Močiare, Sihot, Pod hradskou, Gáliková, Pod Stanoviny, Lipie, Hliník, Široký diel, Nadávky, Lhota, Medzihorie, Dolné Lúčky, Lúčky, Ďuriakove, Za štrekou, Bučina, Závodie, Osičie, Vyšovsie, Malý Manín, Pažitie, Úvozy, Diaľne doliny, Veľké lány, Závačšie, Važce

Miesto, Považské podolie:, 10 z 17

Za nádržou, Háj a Pliešky, Pod Pahorkom, Pod Ostrým vrchom, Nad záhradami, Močiarnice, Kopanie, Klince, Svitavy, Kobelia, Kulhinec, Pod Vráblovkou nad Salašom, Hájnická, Chríby, Rudiny, Medzijarčie, Filovec, Dolinky, Dúbravy, Dolný háj, Lúčky, Háj, Zákružie, Sihoť, Toravská, Pažitné, Zábrezie, Rúbane, Diely vyše kostola, Lazište, Jarcová, Kopánky, Besne, Lúky, Seravy, Podbrezie, Rúbanica, Hriadky, Horné pole, Spálovice, Baškovec, Horné záhumnie, Skalka, Úvozy, Záhradište, Nad Červencom, Jelšie, V Krúze, Kanada, Dráhy, Dúbravy, Čmelničky, Suché potoky, Nalúčie, Žlabiny, Na háje, Dielne lány, V húšťach, Prielohy, Vrchoviny

Miesto, Považské podolie:, 11 z 17

Spanie nivy, Kuntovice, Za Prevratom, Hlavienky a Dlhé nivy, Zálipie, Chrastné, Podstránie, Hôrka, Horné Dúbravy, Chodničné, Kopec Jasenica, Prostredné lánce, Luzok, Strzeniska, Bukovina, Hlboké, Na rúbaniskách, Široká, Panská niva, Babušovské, Za kanálom, Nad hore Končie, Stráničky, Uhrinok, Kopanica, Rozsypanice, Hlboká, Nad kútiky, Pod rybníkom, Prúd, Stránie, Smrekovec, Diely medzi kanálom a potokom, Mokradza, Medzi jarkami, Háj, Predné lány, Za bukovinou, Záhumenica, Šibeničné, Noviny, Zábreh, Nad sadmi, Pod kopanie, Kalný laz, Závažie, Súdna, Pod dubím, Jama, V hájoch, Ondrušovica, Fialová štvrť, Pažite, Podhajčie, Príhlavky, Dúbrava, Rozdielik, Stará Breza, Záhajčie, Hlodky

Miesto, Považské podolie:, 12 z 17

Kalamenky, Vápenky, Medzi cestami, Lazy, Pod Kalinou, Kravince, Háj, Tŕpkové, Háj, Šiková, Bielovské, Pažite, Dlhý diel, Sihoť, Lipová, Noviny, Medzi rieky, Prúdik, Dlhý diel, Lazy, Rázove, Pod Strachovnicu, Kúty, Urbanová, Košarisko, Predné hriadky, Pri strážnom domčeku, Pod Hájom, Dielnica, Kúty pri Moštenci, Uľahle, Volnovská, Pažitie, Horný háj, Podkraviak, Nad podprievalom, Blížne doliny, Prúdie, Zajarčie, Vražiny, Chrástky, Močiare, Skala Rohatá, Podborie, Pieskova, Na lánoch, Prihlavky, Prúdik, Na kopanici, Zásičie, Lány, Janova dolina, Blízke Závršie, Pod Úvozom, Horné Dúbravy, Lazy, Diel, Chalupiská, Predné lány, Prieloha

Miesto, Považské podolie:, 13 z 17

Dubníky, Boky, Sihoť, Chrapkovské, Sedlište, Bystré, Laz pod Hájom, Sigôtky, Žadovce, Pod Manínom, V psej, Horná Kopánka, Stráne, Prielohy, Hončeky, Prúdy, Nadhumenie, Dolné Dúbravy, Horné diely, Zadné Lazy, Prostredné lány, Jazero, Kopanice, Horné lúky, Pod krížom, Trstnica, Potoky, Uhlisko, Rúbanisko, Sedlisk, Pod Lazmi, Súvozy, Maližná dolina, Borie, Diel, Konča hrádze, Zadné zahorčie, Luhy, Záchrastie, Vysoká, Okrúhle, Kašové, Janová, Kvášov, Bočina, Predné lúky, Háj, Cesnátka, Háj, Dlhé lúky, Kozín, Pod Skalicami, Kruhy, Vrch Prevrat, Kopánka, Hríbová, Sihoť, Laz, Pred Bormi, Pri mlyne

Miesto, Považské podolie:, 14 z 17

Prašnica, Diely, Dolná lúka, Pod Táračkou, Miškech laz, Salaš, Za Suchým, Prieseky, Za kanálom, Vrch Diel, Dolina, Vrchpotočie, Vrchy, Na lúčie, Zrebíky, Háje, Zadné Kopanice, Dolné záhumnie, Do lazov, Podhorčie, Záhumnie, Horné záhumnie, Dávidovo, Holá hora, Lánček, Nad kalváriou, Pod Hradište, Zlomkový jarok, Lipie, Chrástka, Dolinky pri Kráľovke, Lieskovec, Hrbatá, Hriadky, Lúky, Za Nivkou, Záchrastie, Hvozdie, Chmelinec, Doliny, Nad potokmi, Horné lánce, Hrabie, Záhradky, Okolo zámku, Sina osada, Čierne blato a Bočky, Skaličky, Pole, Doliny, Zadné Málenie, Vrch, Teplička, Pod Hoľazňami, Zadné zahumnie, Pod jelšie, Vavrincová, Hlavy, Bočky, Stráň

Miesto, Považské podolie:, 15 z 17

Pod vŕškom, Zábrezie, Sedlo a Kruh, Pod Chudým, Kúty, Zasyp, Stráň, Panovce, Nad Drezákom, Záhumnie, Skotňa, Nadobrazie, Nad vŕškom, Strmé váhy, Dlhé kusy, Brezie, Chrasť, Zadné dielnice, Kopanica, Ohrady, Lánce, Prostredná, Za Váhom, Závažce, Dolné podcestie, Záhumnie, Za lúčie, Prievraty, Za hájom, Horné podcestie, Ostrý vrch, Dlžiny, Nad lipou, Roháč, Dušianica, Predné dielnice, Podlazie, Horné dielnice, Horné medzihorie, Hliny, Háj, Lán, Boky, Ploštiny, Vrchy, Zelnice, Vrchovina, Pasienok Sihot, Skala, Rovienky, Rúbanica, Štepnice, Do zasypu, Nadvažie, Za Hôrčinou, Boky, Holé vrchy, Lastek, Kúty, Háj

Miesto, Považské podolie:, 16 z 17

Packovka, Na mestskom, Breziny, Vršteky, Predné záhumnie, Trstenec, Horný vŕšok, Medzi potoky, Zadné Bukoviny, Honičov, Stredné hriadky, Záhony, Rúbanisko, Nad mlynom, Páleniská, Šimarovec, Polieščie, Hôrky, Za Úvozom, Chotárne nivy, Stráne, Pod nádražim, Blažková, Zadné hriadky, Nad Háj, Nad obrazmi, Kopanice, Dlhé, Brezovice, Hôrka, Rola Sihot, Diely od hradskej, Pred Váhom, Háj, Prúdy, V Žľaboch, Pažite, Dolukončie, Dolný vŕšok, Fabušova, V doline, Nivky, Birošská, Lúčky, Medziskalie, Prostredné nivy, Podolok, Pod skladom, Osnisko, Ivanka, Háje, Roháč, Nad Zápotočím, Pri obrázku, Podcestie, Na briežku, Medzi lazom, Zábrehy, Pod Skalkou, Nadhumnie

Miesto, Považské podolie:, 17 z 17

Snožek, Do Martinovca, Studenovské, Stráne, Za Rakovce, Kováčech záhumnie, Pod Dielom, Šinková, Stredné Turnice, Palové od chotára, Breziny pod vlčou jamou, Salaše, Kotly, Kopeckých močiar, Na Jarkoch, Dagová, Končaborie, Boky, Struhárky dolné, Dolné medzihorie, Čierna kopanica, Medziskalie, Chotár, Kúty, Doné Turnice, Kopánka, Horné Turnice, Uhlisko, Podskalie, Dolný chotár, Rúbaniská, Marková, Stráže, Kútik, Staré salaše, Za štrekou, Svinice, Pliešky, Kováčech záhrady, Hliniak

Podobné, Považské podolie:

3567x turistika, 2593x miesto, 263x strom, 155x orientačný bod, 138x turistické informácie, 100x poľovnícky posed, 63x prístrešok, altánok, 47x chranený strom, 41x komín, 40x ohnisko, 40x studňa, 34x miesto na piknik, 25x atrakcia, 16x orientačná mapa, 8x vodárenská veža, 3x väznica, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Považské podolie

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://povazske-podolie.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.